У липні - серпні 2020 Скіфська Середньодніпровська експедиція ІА НАН України продовжила археологічні дослідження поховальних пам’яток доби раннього заліза в басейні р. Тясмин, біля Жаботина на Черкащині.

Об’єктами розкопок стали 3 кургани, що входили в невелику групу, яка розташована в урочище Смолене, біля яру Гусаківка.

Кургани розорані та на час дослідження були заввишки 0,5—0,8 м та діаметром приблизно до 15—16 м. Крім того, один з них (№ 3) був пошкоджений спорудженим на ньому в кінці XIX ст. вітряком.

Кургани пограбовані як у давнину, так і, скоріш за все, в козацькі часи. Але, попри цю обставину, пам’ятки містили досить цікавий матеріал.

Насипи споруджені з чорнозему. В кургані № 1 насип, по схилах, був закріплений досить потужною глиняною крепідою.

Поховання здійснені як на рівні давнього горизонту (курган № 2), так і в ямах (№№ 1, 3), за обрядом інгумації. Поряд з усіма могилами розташовувалися площадки чи настили з органіки (трава, кора або дерев’яні плахи), що мали сліди ритуального горіння — очищення вогнем.

Всі поховання супроводжувалися поминальною тризною у вигляді різної кількості ліпного різноманітного посуду та кісток тварин.

Особливо вражаючий керамічний комплекс був відкритий у кургані № 1. Він складав своєрідний сервіз, що містив корчагу, два кубки, миску та черпак.

Всі посудини мають добре лисковану чорну або темно-сіру поверхню та декоровані різноманітним, перш за все, геометричним орнаментом, врізним та штампованим, що був заповнений білою, а в одному випадку — білою та червоною пастами. На корчазі врізний геометричний орнамент поєднується з s-видним штампом.

Безумовно, всі досліджені поховальні пам’ятки мають доскіфський характер і належать автохтоному осілому населенню, що мешкало на поселені Тарасова Гора або на деякій іншіх селищах „жаботинської” окрузі.

Питання абсолютного датування досліджених пам’яток попереду, але виключати при цьому VIII ст., як хронологічну позицію принаймні одного з курганів, не можна.

С. А. Скорий, Р. В Зимовець, В. М. Окатенко

skoryi 1

Рис. 1. Кургани №№ 2—3 з висоти пташиного польоту

skoryi 2
Рис. 2. Дослідження кургану № 3

skoryi 3
Рис. 3. Зачистка профілей Центральної бровки кургану № 1

skoryi 4
Рис. 4. Розчистка керамічного посуду на тризні в кургані № 1