24–25 листопада 2017 р. в Інституті археології НАН України, відбулася робоча зустріч виконавців проекту «Давня кераміка, що аналізується сучасними методами природничих наук», № 90 2016.

Міжнародний науковий проект присвячено вивченню методами природничих наук ліпного посуду з кочівницьких поховань степової зони Північного Причорномор'я IX – VII ст. до н.е.

У поєднанні з традиційними, історико-археологічними методами, новітні технології вивчення доісторичної кераміки дозволяють вирішувати не тільки суто археологічні завдання, але й проблеми економічного розвитку кочових суспільств та інтерпретувати пов'язані з ними соціальні, етнічні та навіть ритуальні контексти. Використовуються методи мікротомографії, петрографічних і бінокулярних досліджень та рентген-флуорисцентного аналізу.

Elke Kaiser3

Учасники проекту

Керівники проекту:

з німецької сторони — професор Ельке Кайзер (Вільний університет Берліну),
з російської — к. іст. наук Майя Кашуба (Інститут археології РАН, Санкт-Петербург),
з української сторони — д. іст. наук Надія Гаврилюк (Інститут археології НАН України, відділ античної археології).

Elke Kaiser2

Доповідь докторанта із Санкт-Петербургу Марії Вєтрової

Обговорювалися результати проведення комплексного дослідження ліпного посуду кочовиків ІX — першої половини VII  ст. до н.е. із залученням методів природничих наук.

Elke Kaiser1

Екскурсія у Фонди Інституту археології НАН України, порф. Малгожата Дашкевич та проф. Гервольф Шнайдер (Берлін)