Надія Оксентіївна Гаврилюк

 

Доктор історичних наук, провідний науковий співробітник;
відповідальний секретар журналу «Археологія»

Відділ античної археології
пр-т Героїв Сталінграда, 12
Київ - 04210
12-й поверх, кімната 1203

Тел.: +380 (44) 254 11 90
         +380 (44) 254 11 38 (редакція журналу «Археологія»)

E-mail:

ORCID0000-0002-2369-5701

Гаврилюк 

Профіль

Наукові інтереси:
Археологія і давні історія України, антична археологія Північного Причорномор’я, економіка Ольвійського поліса VIIIст. до н.е., грекоскіфські зв'язки, археологічне матеріалознавство, методи природничих наук у вивченні ліпного посуду, археологія нижньодніпровських городищ рубежу ер.

Поточні дослідження й проекти: 
«Північне Причорномор’я за античної доби: історія, економіка, населення, культура»; розділ: «Економіка Ольвійського поліса VIIIст. до н.е.»; 
«Археологічне вивчення городищ і могильників Нижнього Подніпров'я IV cт. до н.е. — II ст. н.е., розташованих на території Запорізької та Херсонської областей» (20142019). Кооператор — Інститут археології Варшавського університету, керівник — др. Марчин Матера);
«Керамический анализ в реконструкции социальноэкономических условий в мобильных группах населения к северу от Черного моря 1100600 гг. до н.э.» (20162019). Кооператори — Фонд Фолксваген та Вільний університет, Берлін (Німеччина). Керівник — проф. доктор Е. Кайзер.

Експедиційна діяльність: 

Педагогічна діяльність: 
20152016 — спецкурси «Польова археологія» і «Археологічне матеріалознавство» Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського;
2006 — спецкурс зі скіфоантичної археології на історичному факультеті Східноукраїнського університету (м. Луганськ).

Наукові організації й товариства:

Відзнаки:

Дисертаційні дослідження:
2000 — «История экономики Степной Скифии VI–III вв. до н.э.», дисертація на здобуття наукового ступеню доктора архітектури (м. СанктПетербург); нострифікована у 2003 (м. Київ).
1981 — «Лепная керамика Степной Скифии», дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата історичних наук за спеціальністю «археологія»; науковий керівник — д.і.н., проф. О.І. Тереножкін

Освіта:
1969–1973 — Білоруський державний університет (м. Мінськ), історичний факультет, спеціальність «історія».