Надія Оксентіївна Гаврилюк

 

Доктор історичних наук, провідний науковий співробітник

Відділ античної археології
пр-т Володимира Івасюка, 12
Київ - 04210
12-й поверх, кімната 1203

Тел.: +380 (44) 254 11 90
         +380 (44) 254 11 38 (редакція журналу «Археологія»)

E-mail:

ORCID0000-0002-2369-5701

Гаврилюк 

Профіль

Наукові інтереси:
Археологія і давні історія України, антична археологія Північного Причорномор’я, економіка Ольвійського поліса VIIIст. до н.е., грекоскіфські зв'язки, археологічне матеріалознавство, методи природничих наук у вивченні ліпного посуду, археологія нижньодніпровських городищ рубежу ер.

Поточні дослідження й проекти: 
«Соціально-економічний розвиток та етнічний склад населення Північного Причорномор’я за античної доби» (2019-2023), підрозділ «Ліпний посуд як джерело до вивчення етнічного складу населення Борисфену та Ольвії».

Експедиційна діяльність: 
2014-2021 — Українсько-польська експедиція. Керівник експедиції з української сторони.
2000 — Ольвійська експедиція (керівник С.Д. Крижицький).
1987-2010 — начальник Скіфської (Камянської) археологічної експедиції Інституту археології НАН України.
1986-1987 — заступник начальника Пізньоскіфської експедиції ІА НАН України (начальник Є.В. Черненко).
1974-1984 — робота (ст. лаборантом, м.н.с.) у новобудовних експедиціях Інституту археології НАН України, переважно у Південно-Бузькій експедиції, керівник Г.Т. Ковпаненко.
1969-1973 — лаборант експедиції історичного факультету Білоруського державного університету (начальник експедиції Е. М. Загорульський – розкопки давньоруських замків Свіслоч та Копись).

Педагогічна діяльність: 
20152016 — спецкурси «Польова археологія» і «Археологічне матеріалознавство» Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського;
2006 — спецкурс зі скіфоантичної археології на історичному факультеті Східноукраїнського університету (м. Луганськ).

Педагогічна діяльність:
2021 — Спецкурс для аспіратнів Інституту археології НАН України «Археологічне матеріалознавство»;
2015–2016 — спецкурси «Польова археологія» і «Археологічне матеріалознавство» Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського;
2006 — спецкурс зі скіфо–античної археології на історичному факультеті Східноукраїнського університету (м. Луганськ).

Дисертаційні дослідження:
2000 — «История экономики Степной Скифии VI–III вв. до н.э.», дисертація на здобуття наукового ступеню доктора архітектури (м. СанктПетербург); нострифікована у 2003 (м. Київ).
1981 — «Лепная керамика Степной Скифии», дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата історичних наук за спеціальністю «археологія»; науковий керівник — д.і.н., проф. О. І. Тереножкін.

Освіта:
1974-1978 — аспірантура в Інституту археології НАН УКраїни (керівник О.І. Тереножкін);
1969–1973 — Білоруський державний університет (м. Мінськ), історичний факультет, спеціальність «історія».