24 березня 2020 відбулася зустріч Семінару з історії гуманітаристики в Україні в форматі онлайн-конференції.

Анна Яненко, к. і. н., провідна наукова співробітниця Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, в рамках Науково-методичного семінару з історії гуманітаристики в Україні  підготувала для учасників презентацію-лекцію «Музейна іконографія як напрямок дослідження історії гуманітаристики (на прикладі візуального наративу міжвоєнного Києва)».

У доповіді йшлося про музейну іконографію як дослідницький напрямок, що вивчає візуальну репрезентацію музейної тематики в усіх сенсах, спираючись на широке коло зображальних джерел (фотографії та негативи, графіка й живопис, поштівки/листівки; професійні ілюстрації до наукових робіт, замальовки тощо). Завдяки змістовно-контекстуальному аналізу зображальних матеріалів історики гуманітаристики можуть детальніше (ре)конструювати експозиційну діяльність музейних установ, формування музейних колекцій, експедиційну роботу, що здійснювалася за участі музейних співробітників, розвиток польової документації та візуальної фіксації артефактів в процесі виявлення та наукового опрацювання, персональний вимір музейної справи міжвоєнного періоду, зміни музейної архітектури протягом міжвоєнного часу, смаки й запити музейних відвідувачів, інституціональні трансформації українського музейництва, форми організації науки, наукові комунікації та ін.

90968529_2591336977816097_1194484332626968576_n.jpg
Фрагмент вітрини «Февдально-кріпацьке господарство» виставки історії скляного виробництва Всеукраїнського історичного музею ім. Т. Г. Шевченка у Києві. 1931 р. [З колекції Національного художнього музею України]

90673097_1104103529937121_975277327917252608_n.jpg

Відділ юдаїки Музею історії релігії Всеукраїнського музейного городка. 1931–32 р. [З колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника]

90698676_532598997273767_75332686989754368_n.jpg

Костянтин Козловський «Музей українського мистецтва». 1930 ті рр. [З колекції Національного художнього музею України]

90618174_212482546682930_7593675021696892928_n.jpg

Закордонні туристи – відвідувачі Всеукраїнського музейного городка. 1930 ті рр. [З колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника]