Науково-методичний семінар з історії гуманітаристики в Україні (до січня 2020 р. Семінар з історії археології та мистецтвознавства України) започатковано у квітні 2016 р. Секцією археології і давнього мистецтва ІСОМ України за підтримки Інституту археології НАН України, Національного музею мистецтв ім. Б. і В. Ханенків, Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.

Про семінар

Періодичність: Зустрічі семінару відбуваються на базі Інституту археології НАН України або інституцій-партнерів в середньому 8–10 разів на рік.

Мета ініціативи – створювати й розвивати простір для конструктивного діалогу, обміну думками й досвідом у царині використання різних технік, методів, інструментарію історіографічних студій, ознайомлювати учасників із поточною «кухнею» досліджень з історії гуманітаристики в Україні, ділитися досвідом інших країн щодо дослідження, збереження та популяризації культурної спадщини, оприлюднювати результати студіювання історії гуманітаристики у різних формах (фахові зустрічі, публічні лекції, авторські екскурсії, презентації видань тощо).

Seminar IstHum Collages

Семінар з історії гуманітаристики в Україні сприяє верифікації дієвості й доцільності залучення новітнього дослідницького інструментарію (зокрема, адаптації концептів, понять, категорій, які широко використовуються у сучасному вітчизняному й закордонному історіографічному процесі, для вивчення історії археології, мистецтвознавства, музейництва, сходознавства тощо); забезпечує міждисциплінарну й міжінституціональну взаємодію; до дискусій запрошуються фахівці з профільних академічних інститутів, музейних установ, університетів країни, а також всі, хто цікавиться історією української науки й культури.

Координатор семінару:
Анна Яненко (к. і. н., провідний науковий співробітник Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника)

Використані світлини й фотовідбитки з негативів на склі з колекції Наукового архіву Інституту археології НАН України та Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника