Андрій Петрович Томашевський

 

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Відділ давньоруської та середньовічної археології
вул. Володимирська 3
Київ - 01001

Тел. роб.: +380 (44) 278 44 05

E-mail: tomash@iananu.org.ua

ORCID:0000-0002-1709-6630

Томашевський 

Профіль

Наукові інтереси:
просторові і палеоекологічні дослідження населення України слов’яно‒руської та середньовічної доби; створення археологічні карт та вивчення на їх основі діахронні та синхронні системи заселення в їх часо‒просторовій динаміці; давні комунікаційні системи; реконструкція середньовічного адміністративно‒територіального поділу; просторова структура та демографічний потенціал окремих літописних історико‒соціальних організмів середньовіччя.

Поточні дослідження й проекти:
«Матеріальна основа ранньоукраїнської цивілізації: археологічна карта другої половини ХІІІ — початку XVIII ст.»;
«Проект комплексного вивчення і збереження історико‒археологічної та палеоприродної спадщини Овруцького кряжу та середньовічної Овруцької волості».

Експедиційна діяльність:
2009 ‒ до теперішнього часу — науковий консультант Овруцької (Східно‒Волинської) археологічної експедиції ІА НАН України;
19962008 керівник Овруцької археологічної експедиції ІА НАН України;
19881996 дослідження на Житомирщині по програмі «Зводу пам’яток історії та культури Житомирської області»;
19901995 — участь у роботі експедиції по обстеженню та інвентаризації пам’яток радіаційно забрудненої аварією на ЧАЕС зони;
рубіж 80–90-х рр. ХХ ст. участь у багаторічних розкопках поселення Автуничі та дослідженнях території давньоруських монастирів м. Києва;
19871988 участь у роботі експедиції по дослідженню Змієвих і Траянових валів на Дніпровському Лівобережжі та Подністров’ї під керівництвом М. П. Кучери;
1987 — участь в охороннорятувальних роботах на поселенні VIIIIХ ст. н.е. біля с. Ходосівка під керівництвом В. О. Петрашенко;
19791984  участь у роботі археологічної експедиції історичного факультету Київського педагогічного інституту під керівництвом Н. М. Кравченко (дослідження пам’яток ІІІ тис. н.е. навколо м. Обухова, розвідки в Постугнянні);
19781979 участь у роботі Київської, Середньодністровської та Херсонської експедицій ІА НАН України.

Педагогічна діяльність:
2006–2016 — старший викладач кафедри археології та давньої історії України Національного університету «Києво–Могилянська академія».

Наукові організації й товариства:
Спілка археологів України.

Дисертаційне дослідження:
1993 — «Населення Східної Волині VХІІІ ст. н.е. (Система заселення, екологія, господарство)», дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата історичних наук за спеціальністю «археологія»; науковий керівник — д.і.н. О. П. Моця.

Освіта:
1990–1993 — аспірантура Інституту археології НАН України;
1979–1984 — Київський педагогічний інститут ім. О. М. Горького (нині Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова), історичний факультет, спеціальність «вчитель історії та суспільствознавства».