13 лютого 2018 року студенти кафедри музеєзнавства та пам’яткознавства Київського національного університету культури і мистецтв відвідали практичне заняття з предмету “Експертиза археологічних колекцій” у наукових фондах Інституту археології НАН України, у яких зберігаються та вивчаються матеріали з досліджень багатьох відомих археологічних пам’яток України. Заняття проводили кандидати історичних наук Денис Гречко, Кирило Капустін та Олександр Шелехань.

Студенти мали змогу особисто ознайомитись зі знахідками з пам’яток, які дали назви археологічним культурам (Пеньківка, Волинцево тощо). Було опрацьовано археологічні колекції з розкопок поселень та могильників зарубинецької (Корчувате), черняхівської (Компанійці), київської, празької та райковецької (Рашків), салтівської археологічних культур. Окрему увагу було приділено старожитностям доби Київської Русі (Київ, Вишгород, Щекавиця тощо).

Подібна форма проведення практичних занять, безумовно, сприяє отриманню необхідних навичок і знань з визначення та роботи з археологічними знахідками майбутніми фахівцями з експертизи археологічних колекцій.

Для покращення підготовки майбутніх археологів, музейників та пам’яткоохоронців, співпрацю між Інститутом археології НАНУ та ВНЗ України і світу планується не тільки продовжувати, але й поглиблювати!

prakt zan 2

prakt zan 3

prakt zan 1

prakt zan 4