Олександр Володимирович Шелехань

 

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Сектор наукових фондів
пр-т Володимира Івасюка, 12
Київ - 04210

Тел.: +380 (44) 418 27 75 (канцелярія)
Факс: +380 (44) 418 33 06

E-mail:

ORCID: 0000-0002-3907-0239

Shelekhan 

Профіль

Наукові інтереси:
Археологія Північного Причорномор'я. Памятки осілого населення Східноєвропейського Лісостепу скіфського часу. Озброєння та військова справа давнього населення України ранньої залізної доби.

Поточні дослідження й проекти:
«Памятки матеріальної культури давнього населення України в колекціях наукових фондів Інституту археології НАН України», розділ «Пам’ятки скіфської доби Північного Причорномор’я. Матеріали новобудовних експедицій та дослідження останніх років».

Стипендії та гранти:
2018 — Стипендія Президента України для молодих вчених.
2016 — Scholarship “Artes Liberales”, Faculty of “Artes Liberales”, University of Warsaw (implemented in Adam Mickiewicz University in Poznań).
2017 — Scholarship “Artes Liberales”, Faculty of “Artes Liberales”, University of Warsaw (implemented in Adam Mickiewicz University in Poznań).

Експедиційна діяльність:
2019 — Експедиція Інституту археології НАН України під керівництвом Ю. В. Болтрика, розкопки кургану скіфського часу Лита Могила у Кіровоградській області.
2018 — НДЦ «Рятівна археологічна служба» під керівництвом Б. Сало.
2018 — Східноподільська археологічна експедиція під керівництвом В. С. Рудя.
20092015 — Експедиція Національного Університета «Києво-Могилянська академія» та Університету ім. Адама Міцкевича. Дослідження Северинівського городища скіфського часу під керівництвом Ю. В. Болтрика та М. Ігначака.
20072008 — Експедиція Національного Університету ім. В. Н. Каразіна. Дослідження Циркунівського городища скіфського часу під керівництвом К. Ю. Пеляшенка.
20062007 — Експедиція Національного Університету ім. В. Н. Каразіна. Дослідження Гришківського курганного могильника скіфського часу під керівництвом Д. С. Гречка.
20052010 — Експедиція Національного Університету ім. В. Н. Каразіна. Дослідження Більського городища скіфського часу під керівництвом І. Б. Шрамко.

Дисертаційне дослідження:
2016 — «Мечі та кинджали скіфського часу Східноєвропейського Лісостепу», дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата історичних наук за спеціальністю «археологія». Науковий керівник к.і.н. Ю.В. Болтрик.

Освіта:
20102013 — Національний Університет «Києво-Могилянська Академія». Історія та Археологія, Гуманітарний факультет, аспірант.
20082010 — Національний Університет «Києво-Могилянська Академія». Археологія та давня історія України, Факультет гуманітарних наук, магістр.
20042008 — Харківський Національний університет ім. В.Н. Каразіна. Історія, Історичний факультет, бакалавр.