6 червня 2023 року Президент НАН України академік Анатолій Загородній, віцепрезидент НАН України академік Вячеслав Богданов, віцепрезидент НАН України академік Сергій Пирожков і академік-секретар Відділення історії, філософії та права НАН України академік Валерій Смолій відвідали Інститут археології НАН України.

Від Інституту гостей супроводжували його директор член-кореспондент НАН України Віктор Чабай та заступник директора з наукової роботи член-кореспондент НАН України Алла Буйських.

Академік Анатолій Загородній звернувся з вітальним словом до співробітників Інституту, підкреслив вагому роль археологічної науки у вивченні історичних процесів, що відбувалися на території України у давнину, та відзначив роль Інституту як провідної наукової установи нашої держави, яка формує сучасну політику у вивченні археологічної спадщини України, адже в Інституті сьогодні працює близько половини всіх фахових археологів України.

Директор Інституту член-кореспондент НАН України Віктор Чабай виступив з доповіддю, у якій коротко виклав найвагоміші здобутки Інституту в 2022 році за основними напрямами його наукової діяльності – відповідно до основних культурно-хронологічних періодів, які охоплюють доісторичні часи, епоху палеометалів, ранню залізну добу, античний період, епоху ранніх слов’ян, добу Давньої Русі, епоху пізнього Середньовіччя та ранньомодерний час. Підкреслено, що, незважаючи на воєнний стан, запроваджений у зв’язку з російською військовою агресією та перебуванням частини науковців Інституту в лавах Збройних Сил України, Інститут проводив польові археологічні дослідження, у тому числі виконував узяті на себе раніше зобов’язання за міжнародними науковими проєктами. Значним здобутком Інституту слід вважати включення фахового періодичного видання — журналу «Археологія» до міжнародних наукометричних баз Scopus та Web of Science, що відбулося упродовж 2021—2022 рр.

Особливий акцент у доповіді було зроблено на роботах Моніторингової експедиції, дослідження якої у 2022 році охоплювали деокуповані території Київської та Чернігівської областей. Фінансування цих робіт здійснювалося за рахунок грантової підтримки Німецького Археологічного Інституту (Берлін), з яким Інститут археології підтримує давні наукові зв’язки. Роботи з фіксації руйнувань на археологічних пам’ятках, спричинених російським воєнним вторгненням, велися у тісній співпраці з Міністерством оборони України, Національною поліцією України, Державною службою України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), місцевими військовими адміністраціями та мають на меті збір матеріалів для подальших міжнародних судових позовів по стягненню репарацій з російської федерації.

По закінченню доповіді відбулася дискусія. Високих гостей зацікавили окремі питання про сучасний стан археологічних досліджень у м. Києві – як продовження початих раніше, так і тих, що розпочалися зараз, про стан відкритих пам’яток та їх охорону у Національному історико-археологічному заповіднику «Ольвія» НАН України. На ці питання фахові відповіді надали кандидат історичних наук Всеволод Івакін й член-кореспондент НАН України Алла Буйських. Науковці також торкнулися питання моніторингу ситуації з об’єктами, що належать НАН України у Криму. Це питання підняла експертка Кримської платформи кандидат історичних наук Евеліна Кравченко.

У рамках візиту гості відвідали Наукові фонди Археологічного музею Інституту, де завідувачка фондами кандидат історичних наук Наталія Сон, а також провідні фахівці кандидат історичних наук Юрій Болтрик, кандидат історичних наук Всеволод Івакін, доктор історичних наук, професор Віталій Отрощенко та кандидат історичних наук Едуард Овчинников ознайомили їх із найважливішими археологічними знахідками, виявленими науковцями упродовж останніх років. Інститут археології НАН України є найбільшим в Україні місцем зберігання археологічних артефактів, а зібрання Інституту входить до державної частини Музейного фонду України.

Zagorodnii 1

До програми візиту Президента та членів Президії НАН України також увійшов Науковий архів Інституту археології. Завідувачка архівом Олександра Бузько ознайомила гостей із структурою архіву, системою зберіганням архівних справ та наукових звітів. Науковий архів Інституту містить понад 100 тисяч справ, документів, карт та негативів, він є найбільшим сховищем археологічних звітів про розкопки та розвідки в Україні. Архів відкритий для роботи науковців та широкого загалу відвідувачів.

Zagorodnii 2

За результатами візиту до Інституту археології НАН України Президент Академії академік Анатолій Загородній високо оцінив науково-дослідну діяльність колективу цієї наукової установи у вивченні та дослідженні археологічної спадщини України, у тому числі його міжнародну співпрацю.

Оригінал новини на сайті Національної академії наук України