Інститут археології НАН України спільно з Вінницьким обласним краєзнавчим музеєм запрошують відвідати виставковий проект «Слідами уличів через 1000 років».

Відкриття відбудеться 22 грудня 2020 року о 15:00 у малій виставковій залі Вінницького обласного краєзнавчого музею.

Виставка присвячена загадковому племені «уличі» яке прийшло у Побужжя у кінці 10 ст. н.е. і залишило тут близько 50-ти решток фортець. Про час їхньої появи тут ми знаємо з літопису, де стверджено, що внаслідок військових конфліктів з київськими князями Олегом та Ігорем уличі втратили свою столицю – «Пересечен» та пішли і оселилися «по Богу» (сьогодні – р. Південний Буг).

Мета виставки – познайомити з окремими деталями пізнього етапу життя уличів, у той час, коли вони прийшли та оселилися у Побужжі (кінець 10 – 11 ст.). Для цього використані матеріали масштабних археологічних досліджень 70-х – 80-х рр. які висвітлюють середньовічний побут мешканців регіону. Також представлені результати сучасних розвідувальних робіт з пошуку, локалізації та вивчення укріплень уличів 10-11 ст.

Хронологічно виставка охоплює період близько 100-150 років – від появи уличів у Побужжі (кінець 10 ст.) до часу запустіння улицьких фортець у 12 (?) ст.

Ulychi vyst plakat 2020

Про ранній період історії уличів, у час, коли складалися племінні спільноти, ми маємо дуже уривчасті відомості, а радше здогадки про те, що у 7-8 ст. це були балто-слов’янські племена, які з часом розділилися і різні спільноти уличів оселилися на Нижньому Дніпрі, на Дністрі та Дунаї, та на узбережжі Балтики. Матеріальні свідчення про життя уличів ми маємо лише з 10-11 ст. Серед таких свідчень – рештки фортець, збудовані на схилах мисів та на підвищених терасах басейну Південного Бугу. Сьогодні від цих фортець нам лишилися масивні укріплення, що сягають більше 5 м у висоту, особливості побудови валів з кам’яною обкладкою, розміщення колодязів всередині укріплень, захист джерел води додатковими валами. Серед особливостей саме улицьких фортець – парні городища, розташовані через яр або на сусідніх мисах до 1 км одне від одного (як, наприклад городища поблизу сіл Тарасівка або Сосни).

У 1970-х та 1980-х рр. на двох городищах уличів – Сажках та Червоному – проводились широкомасштабні археологічні дослідження, автором яких був Павло Іванович Хавлюк. Результати цих досліджень показали багатогранне життя середньовічних жителів та особливості їхнього побуту та ремесел.

Серед унікальних експонатів виставки особисті речі Павла Івановича Хавлюка, широко представлені типові предмети побуту та елементи озброєння уличів, а також матеріали, виявлені в ході археологічних розвідок улицьких фортець у 2018-2020 роках.

Сьогодні старожитності уличів вивчає Археологічна експедиція «Уличі», створена у грудні 2018 року спільно Інститутом археології НАН України (м. Київ) та Вінницьким обласним краєзнавчим музеєм. Експедиція проводить розвідки у пошуках фортець та поселень уличів, проводить топографічні обміри, археологічні дослідження з метою уточнити датування укріплень, а також здійснює постійний моніторинг і аерофотозйомку, щоб встановити сучасний стан пам’яток археології. Керівники експедиції – Ольга Манігда, науковий співробітник Інституту археології; Ольга Грабовська – завідувач сектору археології Вінницького обласного краєзнавчого музею.

Сліди свого життя, які залишили нам уличі, археологи розшукують і сьогодні, намагаючись доповнити давні дослідження і дізнатися більше про те, як уличі будували свої фортеці, які місця вважали найкращими. Кінцевою метою є пошук та дослідження усіх невідомих улицьких фортець.

Особливістю виставки є демонстрація аерофотозйомки та 3D моделей обстежених укріплень уличів з використанням QR кодів для пам'яток.

Виставка діятиме до 28 лютого 2021 р.

Дізнайтеся про нас більше:  Сторінка проекту,   YouTube канал проекту