Ольга Володимирівна Манігда

 

Кандидат історичних наук, керівник відділу аспірантури ІА НАН України, науковий співробітник

Відділ археології Києва
пр–т Володимира Івасюка, 12
Київ – 04210
10–й поверх

Тел.: +380 (44) 418-61-02
Факс: +380 (44) 418-33-06

E-mail: 

ORCID0000-0001-9819-8059

Манігда 

Профіль

Наукові інтереси:
Археологія давньоруської доби. Просторові археологічні дослідження, археологічна карта, геоінформаційні технології в археології.

Поточні дослідження й проекти:
«Археологічне вивчення пам’яток Києва та околиць»;
2018—2023 — Проект «Уличі. Археологічна карта», керівник проекту;
2018—2019 — Проект «Захист історичної спадщини України та Литви на території Херсонської області», керівник топографічного сектору досліджень пам’ятки «Тягин»;
2017—2020 — Проект «Острів», керівник топографічного сектору досліджень.
2019 — Організатор та керівник «Групи археологічних геоінформаційних досліджень», створеної у рамках роботи Відділу археології Києва. 

У рамках роботи Групи АГІС:
2020 — Координація напрямків досліджень співробітників Групи археологічних досліджень у конференції «Археологічна спадщина: погляд згори. Правові та організаційні аспекти використання даних аерокосмічної зйомки для охорони та дослідження археологічної спадщини.» Група АГІС є співорганізатором конференції та видання матеріалів результатами роботи.
2020 — Верифікація електронної карти археологічних пам’яток Києва відповідно до реєстру археологічних пам’яток, який створюється для НДР «Археологічний атлас давнього Києва». Така карта є основою для ГІС за тематикою НДР відділу «Археологічний атлас давнього Києва». 2020 – 2022 рр.
2020 — Топографічні дослідження у рамках проекту «Острів», який виконується відділом археології Києва, а саме – топографічна зйомка, аналіз рельєфу, буріння укріплень середньовічних городищ Бушеве та Піщана, Київська обл. – округа балтського могильника «Острів-1». Мета – уточнення датування та просторової структури пам’яток. Підготовка звіту у співавторстві: Івакін В.Г., Борисов А.В., Беленко М., Пічкур Є. (до 2 д.а.), підготовка статей до АДУ 2020 (0,5 д.а.) та АДІУ 2021 № 1 (до 1 д.а.).
2020 — Робота в рамках Канівської археологічної експедиції. Електронна фіксація, розбивка розкопів, підв’язка на загальний план ортофото пам’ятки «городище на горі Лисуха». Підготовка планів до звіту. Створення топографічної основи та розбивка розкопу археологічної пам’ятки «Медовуха», виявленої у результаті попередніх розвідок з метою створення археологічної карти пам’яток Середнього Подніпров’я. Роботи ведуться Канівською археологічною експедицією.
2019 — Керівник археологічних досліджень з українського боку на території давньоруського могильника у с. Миколаївка Корсунь-Шевченківського р-ну, Черкаської області. З польського боку – керівник робіт др.. Міхал Джик, університет м. Жешув, Польща. Підготовка звіту за результатами польових археологічних досліджень. Серпень 2019 р.
2019 Учасник Скіфської центральної експедиції. Виконання геодезичних робіт на місці розкопок кургану Лита Могила, с. Топило, Знам’янський р-н,Кіровоградська обл. Підготовка звіту за результатами топографічної зйомки. (Співавтор – О.В. Шелехань). Керівник експедиції – к.і.н. Ю.В. Болтрик. Серпень 2019 р.
2019 — Учасник Арабатської археологічної експедиції. Виконання геодезичних та археологічних робіт на місці розкопок кургану 1, с. Щасливцеве, Генічеський р-н, Херсонська обл. Підготовка звіту за результатами топографічної зйомки та археологічних досліджень (співавтор – м.н.с. Л.С. Ковальський). Керівник експедиції – к.і.н. Ю.В. Болтрик. Червень 2019 р.
2019 — Учасник Канівської археологічної експедиції. Виконання геодезичних робіт у рамках багаторічного проекту експедиції, наповнення археологічної ГІС «Пам’ятки канівського Подніпров’я». Підготовка матеріалів топографічної зйомки пам’ятки «Борисівщина» до звіту. (Співавтори – к.і.н. О.Пробийголова, м.н.с. Л. Кармазіна, м.н.с. С. Очеретний). Керівник експедиції – к.і.н. Ю.В. Болтрик. Травень, вересень 2019 р.
2019 — Учасник Північної постійно діючої археологічної експедиції ІА НАН України. Виконання топографічного плану, обмірів та аналіз городища Гребені з метою паспортизації пам’ятки, с. Гребені, Кагарлицький р-н, Київська обл. Підготовка звіту за результатами топографічних досліджень (співавтор – м.н.с. А.В. Борисов). Керівник експедиції – к.і.н. І.А. Готун. Березень 2019 р.
2019 — Учасник Архітектурно-археологічної експедиції ІА НАН України (кер. к.і.н. Івакін В.Г.). Керівник роботами з фіксації об’єктів на розкопах в межах м. Києва.

Експедиційна діяльність:
2018-2020  керівник археологічної експедиції «Уличі»;
2018-2004 — співробітник Архітектурно-археологічної експедиції ІА НАН України;
2018 — співпраця з сектором археології Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника;
2018 — участь у роботі Археологічної експедиції Національного історико-культурного заповідника «Чигирин» та ІА НАН України;
2018 — участь у роботі Канівської археологічної експедиції;
2018 — участь у роботі Південної Середньовічної експедиції;
2017 — участь у роботі Пастирської археологічної експедиції;
2017 — участь у роботі Шестовицька археологічна експедиції;
2017 — участь у роботі Канівської археологічної експедиції;
2016 — участь у роботі Черкаської археологічної експедиції;
2014‒2012 — участь у роботі Східно‒Волинської (Овруцької) археологічної експедиції ІА НАН України;
20132011 — участь у роботі Ямпільської міжнародної археологічної експедиції;
20112010 — участь у роботі Пороської археологічної експедиції ІА НАН України;
2003 — участь у роботі міжнародної археологічної експедиції на території стародавнього Херсонесу;
2002 — участь у роботі спільної археологічної експедиції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича та Чернівецького обласного краєзнавчого музею;
20011996 — участь у роботі археологічної експедиції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Наукові організації й товариства:
Секретар Археологічної комісії при Міжнародному конгресі славістів
Член європейської асоціації археологів (з 2020) / European Association of Archaeologists (from 2020)

Дисертаційне дослідження:
«Село Галицької та Волинської земель (археологічна карта Х—ХІІІ ст.)», дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата історичних наук за спеціальністю «археологія»; науковий керівник — член–кореспондент НАН України, д. і. н. О. П. Моця.

Освіта:
20042007 — аспірантура Національного університету «КиєвоМогилянська академія»;
20022004 — Національний університет «КиєвоМогилянська академія», спеціальність «історія», кваліфікація «магістр, викладач вищої школи»;
19972002 — Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, історичний факультет, спеціальність «всесвітня історія», кваліфікація «магістр історії».

Підвищення кваліфікації:
2019 —Учасник міні-тренінгу «Практична робота з музейними даними на засадах Linked Data». Тренінг організований Українським центром розвитку музейної справи. Київ, 5 грудня 2019 р. Фахові навички : Сучасні тенденції застосування цифрових технологій в інституціях пам’яті; переваги застосування Linked Data (Linked Open Data) у музейній роботі та культурній спадщині загалом; головні принципи та стандарти Linked Data; формалізовані онтології; призначення та практичне застосування онтології CIDOC CRM; як створити модель даних для потреб конкретного проєкту; який інструментарій обрати для роботи.

2018  Навчання на базі Національного університету «КПІ ім. Ігоря Сікорського». Канадсько-українська навчальна програма з геоматики. Курс: «Просторове моделювання та ГІС аналіз». Жовтеньгрудень 2018 р. За результатами успішного проходження курсу отриманосвідоцтво державного зразка Національного університету КПІ ім. Ігоря Сікорського про підвищення кваліфікації у фаховому напрямку «геоінформаційні технології»;