З 26 лютого по 5 травня 2019 року в Мистецькому арсеналі працюватиме виставка «Дивовижні історії Криму». Серед матеріалів представлені будуть артефакти з археологічних розкопок у Криму та на прилеглих територіях, які зберігаються в Археологічному музеї та Наукових фондах Інституту археології НАН України.

Arsenal 2019 Krym 

Значна кількість знахідок експонуватимуться вперше. Широкому загалу відкриються матеріали значного хронологічного діапазону: від крем’яних знарядь праці кам’яного віку до поховальних конструкцій з християнською символікою середньовічного часу. Археологічні пам’ятки займуть лише частину виставкового простору, однак постануть фактично основою, на якій базувалася подальша історія регіону й України в цілому.

Пам’ять про різні народи, які в різний час заселяли територію Криму, або ту чи іншу її частину, залишилася для нас у вигляді артефактів – свідків подій минулого. Модельовані черепи катакомбної культури, кіммерійська стела, багаті поховальні дари скіфів, сарматська зброя, витончений посуд давніх греків, і звичайно ж, численні прикраси різних часів: коштовні, сакральні, або просто дорогі серцю для своїх власників. Все це сліди, за якими можна «читати» історію багатьох етносів, що створювали і доповнювали підґрунтя нашої свідомості.

К.і.н., с.н.с відділу Наукові фонди Тетяна Шевченко