18 березня 2021 р. відбудеться сесія Спеціалізованої вченої ради Д 26.234.01 для захисту дисертацій при Інституті археології НАН України за адресою: зал засідань (10 поверх), проспект Героїв Сталінграда, 12, м. Київ. Початок засідань о 14:00.


1. Захист дисертації КИСЛЕНКО Ганни Олександрівни, молодшого наукового співробітника відділу «Археологічний музей» Інституту археології НАН України, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.

Тема: «Скляне та кам’яне намисто пізніх сарматів Дунайсько-Донського степу»

Спеціальність: 07.00.04 — археологія.

Науковий керівник:
Дзиговський О. М., д. і. н., професор, професор кафедри археології та етнології України (Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова).

Офіційні опоненти: 
Гопкало О. В., д. і. н., старший науковий співробітник відділу археології ранніх слов’ян (Інститут археології НАН України);
Шевченко О. Б., к. і. н., старший науковий співробітник, завідувач відділу обробки та зберігання фондів (Одеський археологічний музей НАН України).

Автореферат


2. Захист дисертації ЖУРУХІНОЇ Олени Юріївни, завідувачки науково-дослідного відділу історико-археологічних досліджень Музею історії Десятинної церкви, висунутої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.

Тема«Намисто Середнього Подніпров’я Х–ХІІІ ст.»

Спеціальність: 07.00.04 — археологія.

Науковий керівник:
Івакін В. Г., к. і. н., завідувач відділу археології Києва (Інститут археології НАН України). 

Офіційні опоненти: 
Пивоваров С. В., д. і. н., професор, заступник генерального директора з наукової роботи (Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник);
Веремейчик О. М., к. і. н., доцент, кафедра історії України, археології та краєзнавства Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського (Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка).

Автореферат


 

Учений секретар спеціалізованої вченої ради                                                                                                                                   Фіалко О. Є.