6 червня 2017 р. відбудеться сесія Спеціалізованої вченої ради Д 26.234.01 при Інституті археології НАН України.

 Під час цієї сесії відбудуться:

Захист дисертації  МЕЛЬНИК Олени Олександрівни, молодшого наукового співробітника відділу Наукові фонди (Інститут археології НАН України), на тему „Поховальні пам’ятки Києва ХVІ―ХVІІІ ст.”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.

Науковий керівник:
Козубовський Г.А., к.і.н., науковий співробітник відділу археології Києва (Інститут археології НАН України).

Офіційні опоненти:
Пивоваров С.В., д.і.н., професор, заступник генерального директора з наукової роботи (Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник);
Попельницька О.О., к.і.н., завідувач відділу науково-видавничої діяльності (Національний музей історії України).

 

Захист дисертації МИРОНЕНКО Людмили Володимирівни, молодшого наукового співробітника відділу Наукові фонди (Інститут археології НАН України),  на тему "Керамічний комплекс Батурина XVII – початку XVIII ст.", поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.

Науковий керівник:
Біляєва С.О., д.і.н., провідний науковий співробітник відділу давньоруської та середньовічної археології (Інститут археології НАН України).

Офіційні опоненти:
Пивоваров С.В., д.і.н., професор, заступник генерального директора з наукової роботи (Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник);
Оногда О.В., к.і.н., вчений секретар (Національний музей історії України).

 

Засідання відбудуться о 14 годині в залі засідань Інституту (10 поверх).

Вчений секретар спецради О. Є. Фіалко