2 та 3 квітня 2019 року відбудеться сесія спеціалізованої вченої ради Д 26.234.01 із захисту дисертацій при Інституті археології НАН України за адресою: зал засідань (10 поверх), проспект Героїв Сталінграда, 12, м. Київ. Початок засідань о 14:00.


2 квітня 2019 року

1. Захист дисертації СЕРГЄЄВОЇ Марини Сергіївни, кандидата історичних наук, старшого наукового співробітника відділу археології Києва (Інститут археології НАН України), поданої на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук.

Тема: «Косторізне та деревообробні ремесла на території Південної Русі»

Спеціальність: 07.00.04 — археологія.

Офіційні опоненти: 
Пивоваров С. В., д. і. н., професор, заступник з наукової роботи генерального директора (Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник); 
Біляєва С. О., д. і. н., с. н. с., професор (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини); 
Архипова Є. І., д. і. н., с. н. с., в. о. заступника директора з наукової роботи (Музей історії Десятинної церкви).


2. Захист дисертації ШЕВЧЕНКО Олени Борисівни, молодшого наукового співробітника відділу експонування (Одеський археологічний музею НАН України), поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.

Тема: «Жіночі поховання зі зброєю у сарматів»

Спеціальність:  07.00.04 — археологія.

Науковий керівник:
Дзиговський О. М., д. і. н., професор, професор кафедри археології та етнології України (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова).

Офіційні опоненти:
Симоненко О. В., д. і. н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу археології раннього залізного віку (Інститут археології НАН України);
Синиця Є. В., к. і. н., доцент кафедри Археології та музеєзнавства (Київський національний університет імені Тараса Шевченка).


3 квітня 2019 року

1. Захист дисертації РАДОМСЬКОГО Івана Сергійовича, молодшого наукового співробітника відділу археології енеоліту — бронзового віку (Інститут археології НАН України), поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.

Тема: «Крем’яна індустрія трипільського населення етапу ВІ Середнього Подністров’я (за матеріалами поселення Ожеве-Острів)»

Спеціальність: 07.00.04 — археологія.

Науковий керівник:
Рижов С. М., к. і. н., доцент Кафедри археології та мезеєзнавства історичного факультету (Київський національний університет імені Тараса Шевченка).

Офіційні опоненти:
Відейко М. Ю., д. і. н., завідувач Науково-дослідної лабораторії археології Історико-філософського факультету (Київський університет імені Бориса Грінченка);
Кіосак Д. В., к. і. н., доцент Кафедри археології та етнології України факультету історії та філософії (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова).


2. Захист дисертації БІБІКОВА Дмитра Валентиновича, молодшого наукового співробітника відділу археології Києва (Інститут археології НАН України), поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. 

Тема«Вишгород та його округа в Х—ХІІІ ст.»

Спеціальність: 07.00.04 — археологія.

Науковий керівник:
Петраускас А. В., к. і. н., старший науковий співробітник відділу давньоруської та середньовічної археології (Інститут археології НАН України).

Офіційні опоненти:
Толочко О. П., д. і. н., чл.-кор. НАН України, завідувач сектору досліджень історії Київської Русі (Інститут історії НАН України);
Колибенко О. В., к. і. н., заступник генерального директора з наукової роботи (Національний історико-етнографічний заповідник «Переяслав»).


Вчений секретар спецради                                                                             Фіалко О. Є.