Інтерв' ю з Ярославом Володарцем-Урбановичем, к. і. н., науковим співробітником відділу археології ранніх слов'ян Інституту археології НАН України вийшло в межах проекту "Без Брому з Віталієм Ляскою" на освітньо-інформаційному ресурсі "Локальна історія".

У випуску "Міграції, племінні союзи та скарби. Ким були наші пращури?" йдеться про словʼян та їхнє розселення українськими землями у V–VII ст.

Де зʼявились перші словʼяни? Хто такі анти, склавини та венеди? Як виглядали слов’янські городища? І як Русь підкорювала племінні території?

Серед питань, що піднімались під час бесіди:

- Де прабатьківщина словʼян?
- Коли виникли перші словʼяни?
- Празько-корчацька археологічна культура
- Словʼянський етногенез розпочався у добу бронзи?
- Хто такі анти?
- Іменьківська культура – словʼянський елемент?
- Відмінності між Пеньківською та Празько-корчацькою культурами
- Антські скарби
- Життя та побут словʼян
- Міграційні процеси слов'янського простору
- Слов’янські артефакти на українських землях
- Де мешкали слов’яни?
- Слов'янські війни із Візантією
- Городища та протодержавні структури
- Поява еліти
- Підкорення слов'янських племен
- Історичний міф, що шкодить сучасній Україні
- Ключова подія, яка змінила хід української історії
- Хто з українців відіграв важливу роль, але про нього майже нічого не знають?
- Історія важлива, тому що...
- Чи визначає зараз українців синдром жертви?

Випуск можна переглянути за посиланням.