Ярослав Володимирович Володарець-Урбанович

 

Кандидат історичних наук, науковий співробітник

Відділ археології ранніх слов’ян
пр-т Володимира Івасюка, 12
Київ - 04210
14 поверх, кімната 1405

Тел.: +380 (44) 464 72 52

E-mail:

ORCID: 0000-0003-1560-3608

 Володарець

Профіль

Наукові інтереси:
Археологічні культури ранньосередньовічних слов’ян: празька, пеньківська, колочинська, райковецька, волинцевська, роменська; писемні джерела, що стосуються давніх слов’ян; взаємовідносини слов’ян та кочових племен; взаємовідносини слов’ян та Візантійської імперії; інформаційні системи в археології (бази даних, статистикокомбінаторні методи, картографування); вивчення культурноісторичного розвитку Дніпровського лісостепового Лівобережжя в VVII ст. н. е., матеріальна культура, ювелірне виробництво.

Поточні дослідження й проекти:
«Базові археологічні пам’ятки слов’ян та їх сусідів І тисячоліття н.е. (нові дослідження)»; розділ: «Слов’янські старожитності третьої чверті І тис. н. е. Дніпровського Лівобережжя»

Програми міжнародної співпраці: 
2019-2021 — «Східноєвропейський степ і Нижній Дунай у VII–XI століттях (Тренсфери народів, ідей, технологій)». Спільний науковий проект Болгарської Академії наук і Національної академії наук України.
2016-2018 — спільний науковий проект НАН України та Болгарської академії наук «Східноєвропейські степи та долина Дунаю в VII—XI століттях (слов’яни і болгари на периферії Візантійського світу)».

Експедиційна діяльність:
2017—2018 — участь у Пастирській археологічній експедиції ІА НАН України;
20152016 — участь у роботі Волинської археологічної експедиції ІА НАН України;
20152016 — участь у роботі Глинської археологічної експедиції Інституту керамології — відділення Інституту народознавства НАН України;
20122014 — участь у роботі Глинського загону Полтавської археологічної експедиції;
20082009 — участь у роботі Середньодніпровської археологічної експедиції ІА НАН України;
2008 — участь у роботі археологічної експедиції Національного університету «Києво–Могилянської академії»;
2007 — участь у роботі Північної експедиції ІА НАН України;
2007 — участь у роботі Бондарівського загону Охоронної археологічної експедиції Центру охорони та досліджень пам’яток археологія управління культури Полтавської державної адміністрації (ЦОДПА);
2007 — участь у роботі Нижньопсільского загону Охоронної археологічної експедиції ЦОДПА;
2006 — участь у роботі Полтавського та Більського загонів Охоронної археологічної експедиції ЦОДПА;
2004—2006 — участь у роботі Дмитрівського загону Охоронної археологічної експедиції ЦОДПА.

Наукові організації й товариства:
Спілка археологів України.

Дисертаційне дослідження:
2014 — «Гончарний посуд VII — першої половини ІХ ст. в лісостепу України», дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата історичних наук за спеціальністю «археологія»; науковий керівник — д. і. н. Р. В. Терпиловський.

Освіта:
2009—2012 — аспірантура Інституту археології НАН України;
20072009 — Національний університет «КиєвоМогилянська академія», факультет гуманітарних наук, магістерська програма «Археологія»;
20032007 — Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, історичний факультет, спеціальність «історик, учитель історії».