НДЦ «РАС» ІА НАН України (далі — Центр) — науково-дослідна установа Національної академії наук України, входить до складу Відділення історії, філософії та права. Центр є юридичною особою державної форми власності (ЄДРПОУ 13800937) і діє на засадах госпрозрахунку.

Метою діяльності Центру є здійснення науково-дослідних, організаційних, координаційних та інноваційних заходів у сфері виявлення, вивчення, охорони, реставрації, консервації, реабілітації та музеєфікації об’єктів археологічної спадщини України.

Відповідно до своєї мети Центр організовує роботу за такими напрямками:

  • організація, розробка та управління пам’яткоохоронними проектами;
  • розробка програм археологічних робіт та підготовка вихідних даних;
  • пам’яткоохоронні роботи на об’єктах археологічної спадщини;
  • наукові дослідження об’єктів археологічної спадщини;
  • консервація і реставрація об’єктів археологічної спадщини;
  • іноваційна діяльність у сфері охорони і дослідження археологічної спадщини;
  • створення і робота з базами даних;
  • введення в науковий обіг і популяризація результатів досліджень;
  • просвітницька діяльність щодо збереження культурної спадщини;
  • наукова співпраця з іншими археологічними осередками.

Центр створено 1991 р. Державне наукове мале підприємство «Рятівна археологічна служба», відповідно до Закону УРСР «Про підприємства в Українській РСР» від 27.03.1991 р., Постанови Ради міністрів УРСР від 22.09.1990 р. № 278 «Про заходи щодо створення і розвитку малих підприємств» та на підставі угоди від 05.05.1991 р. укладеної між Інститутом суспільних наук АН УРСР (тепер Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України), Львівським історичним музеєм (тепер Комунальний заклад Львівської обласної ради «Львівський історичний музей») і Українсько-американським фондом «Сейбер-Світло». Розпорядженням виконавчого комітету Львівської міської ради народних депутатів від 17.07.1991 р. № 917.

За час існування Центр неодноразово змінював організаційно-правову форму господарювання і підпорядкування. Останні Зміни відбулися у зв’язку з прийняттям Законів України «Про охорону культурної спадщини» (2000), «Про охорону археологічної спадщини» (2004), ратифікацією Європейської конвенції про охорону археологічної спадщини (переглянутої) (2003). Розпорядженням Президії НАН України від 27.01.2006 р. № 46 «Про перейменування Державного регіонального науково-дослідного центру «Рятівна археологічна служба» Інституту археології НАН України» було затверджено нову редакцію статуту Центру, його теперішню назву – Науково-дослідний центр «Рятівна археологічна служба» Інституту археології НАН України, а також логотип і фірмовий знак.

Структура Центру: головна організація (м. Львів) та Закарпатська (м. Ужгород) і Подільська (м. Вінниця) філії, які були створені у березні 2006 р. задля активного представлення його інтересів в окремих регіонах країни.

Нині у Центрі працює близько 30 кваліфікованих спеціалістів, у розпорядженні яких є спеціалізована археологічна книгозбірня, архів наукової і науково-технічної документації та сучасне технічне обладнання.

У 2010 і 2015 роках Центр успішно пройшов державну атестацію науково-дослідних установ НАН України, що є оцінкою його ефективної наукової діяльності.

Директор: ОСАУЛЬЧУК Олег Миколайович

Адреса: 79008, м. Львів, вул. Винниченка, 24

Тел./факс: +380 32 260-33-11

E-mail:

            (прес-служба)

Website: http://ras.gov.ua/