logo-sau

(The All-Ukrainian Public Association of Archaelogists)

Рішення про створення ВГО "Спілка археологів України" (ВГО "САУ") було ухвалено Установчими зборами 15 грудня 2009 року у м. Києві, а 13 квітня 2010 р. відбулася її реєстрація в Міністерстві юстиції України (свідоцтво № 3320 від 13 квітня 2010 р.; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи А01 № 481634, ідентифікаційний код юридичної особи 37095826).

Головним ініціатором створення ВГО "САУ" був д. і. н., професор, на той час заступник директора Інституту археології НАНУ Д. Н. Козак, який став її першим головою. Йому активно допомагали перший секретар ВГО "САУ", к. і. н. Е. А. Кравченко та к. ю. н. О. О. Малишев. Вже самим фактом створення такого громадського об’єднання українські археологи продемонстрували, що вони перебувають у загальносвітовому тренді та вишукують нові форми співіснування та співпраці.

Членство в Спілці є добровільним. Її членами можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, досягли 14 років, поділяють мету та завдання Спілки і визнають її статут.

На сьогодні ВГО "САУ" має 26 регіональних підрозділів, включаючи такі, найбільші, як Київське міське та обласне, Харківське, Полтавське, Чернігівське, Волинське, Дніпровське, Кропивницьке, Львівське та ін. Після подій 2014 року визнано принциповим створення (переоформлення у Києві) Кримського, Луганського та Донецького підрозділів, до яких увійшли й археологи, які були змушені виїхати з окупованих територій України. Загалом у складі ВГО "САУ" налічується близько 400 членів (нові заяви на вступ постійно надходять). Враховуючи загальну кількість археологів України (за самими приблизними підрахунками – близько 500), ВГО "САУ" об’єднує переважну більшість українських археологів.

Основними напрямами діяльності ВГО "САУ" є сприяння роботі археологів в Україні, захист їх професійних інтересів, науковий та експертний супровід діяльності з охорони археологічної спадщини, участь у виробленні відповідної політики держави, моніторинг порушень законодавства про археологічну спадщину, підтримка корисних ініціатив на загальнодержавному й місцевому рівнях, вироблення та впровадження етичних норм і стандартів у сфері археологічної та пам’яткоохоронної діяльності, популяризація археологічної науки в Україні, а також здобутків вітчизняної археології на міжнародному рівні.

ВГО "САУ" прагне залучати до своїх лав усіх діючих українських археологів, відкрита для спілкування і співробітництва з органами влади і самоврядування, інституціями громадянського суспільства, науковими установами та освітніми закладами, засобами масової інформації, іншими організаціями та громадянами.

До правління Спілки входять:
Яків Гершкович, доктор історичних наук — голова Правління,
Євген Синиця, кандидат історичних наук — заступник голови, науково-популяризаційна робота,
Юрій Пуголовок, кандидат історичних наук — заступник голови, соціальні мережі та мережі Інтернет,
Пробийголова Олексій, кандидат історичних наук — секретар Правління,
Денис Гречко, кандидат історичних наук — робота з регіональними осередками,
Сергій Горбаненко, кандидат історичних наук — підтримка сайту, електронно-інформаційні ресурси та видавництво,
Антон Корвін-Піотровський — зв’язок з органами влади, установами, організаціями,
Юлія Ушкова — технічна підтримка сайту,
Катерина Чуєва — музейна археологія, контакти з міжнародними фаховими організаціями,
Олександр Малишев, кандидат юридичних наук — юридичний супровід діяльності САУ, правове регулювання охорони і дослідження археологічної спадщини,
Олег Осаульчук — проблеми превентивної археології.

Підвалини системної діяльності ВГО “САУ” закладає її Стратегія, яка спрямована на подолання зовнішніх та внутрішніх викликів, які існують сьогодні. Ідеологічною основою ВГО "САУ" є Кодекс етики професійного археолога.

Фактична адреса (для листування): пр. Героїв Сталінграду, 12, Київ–04210, Україна

E-mail:

Website: http://www.vgosau.kiev.ua/

Офіційна сторінка ВГО "Спілка археологів України" на Facebook: https://www.facebook.com/AssosiationArchaeologistsUkraine/

Відкрита дискусійна група ВГО "Спілка археологів України" на Facebook: https://www.facebook.com/groups/171886782952909/

Офіційна сторінка ВГО "Спілка археологів України" на Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCg3OpEGJKZxgaOGCCbCw15Q