Валерій Вікторович Крутілов

працював в інституті з 1997 по 2019 рр.

 

Молодший науковий співробітник

Відділ античної археології

ORCID0000-0001-7333-8043

Krutilov small 

Профіль

Наукові інтереси:
Антична археологія, археологія античних міст Північно-Західного Причорномор’я, металовиробництво, гончарство, нумізматика.

Поточні дослідження й проекти:
«Північне Причорномор’я в античний час: історія, економіка, населення, культура»; розділи: «Економіка та культура античного Борисфена» та «Ремісниче виробництво Березанського поселення (металовиробництво, гончарство)».

Експедиційна діяльність:
з 2005 — керівник Березанської міжнародної археологічної експедиції ІА НАН України;
1992–2004 — участь о роботах Ольвійської археологічної експедиції ІА НАН України.

Дисертаційне дослідження:
«Металовиробництво та металообробка Борисфена (рубіж VII–VI — V ст. до н.е.)»; науковий керівник — член–кореспондент НАН України, доктор архітектури, провідний науковий співробітник С. Д. Крижицький

Освіта:
1990–1995 — Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, історичний факультет, кафедра археології та музеєзнавства, спеціальність «історик, археолог, викладач історії».