Валентина Іванівна Мордвінцева

працювала в Інституті з 2017 по 2019 рр.

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Відділ античної археології
пр-т Героїв Сталінграда, 12
Київ - 04210

ORCID0000-0003-2940-0545

Mordvintseva 

Профіль

Наукові інтереси:
Археологія Північного Причорномор'я, контактні зони, міжкультурна взаємодія, культурно-історичні процеси, Боспорське царство, сармати.

Поточні дослідження й проекти: 
«Північне Причорномор’я за античної доби: історія, економіка, населення, культура» (керівник);
«Науковий облік, обробка та дослідження археологічних колекцій Наукових фондів та матеріалів Наукового архіву ІА НАН України»;
«Спільний українсько-німецький проект з археологічного вивчення некрополя та передмістя Ольвії Понтійської» (20142017). Кооператор — Університет ім. Гете, ФранкфуртнаМайні, ФРН, керівник — проф. др. Й. Форнас’є;
«Спільний українськопольський проект з археологічного вивчення римської цитаделі Ольвії Понтійської» (20162018). Кооператор — Національний Музей в Варшаві, Польща, керівник — др. А. Твардецький.

Стипендії та гранти:
20152017 — основний виконавець проекту РНФ (Російського Наукового Фонду) № 15-18-30047 «Кримська Скіфія в системі культурних зв'язків між Сходом і Заходом (III ст. до н.е. – VII ст.н.е.)».
2011, 2013/2014 — стипендія А. фон Гумбольдта. Університет Бона, Німеччина.
20062009 — організатор та менеджер проекту Фонду Сумітомо (Японія) ‘Restoration of Chinese lacquer boxes found in the South-Western Crimea’.
20072008 — учасник проекту РГНФ (Російського Гуманітарного Наукового Фонду) № № 07-01-38109а/Ю «Підготовка до публікації колекцій ювелірних виробів VII ст. до н.е. - IV ст. н.е. з Анапської і Таманської філій, нових надходжень Краснодарського державного історико-археологічного музею ім. Е.Д. Феліцина».

2005/2006 — Стипендія А. фон Гумбольдта. Євразійський відділ Німецького археологічного інституту. Берлін, Німеччина.

20012003 — учасник проекту Німецької Асоціації Науковців (DFG) ‘Between technical and artistic innovation and conservatism in local traditions: Toreutics works and decorative objects in the northern Black Sea region’.
1999 — Стипендія Німецької Служби академічних обмінів (ДААД). Євразійський відділ Німецького археологічного інституту. Берлін, Німеччина.
1999 — Керівник проекту РГНФ (Російського Гуманітарного Наукового Фонду) № 99-01-00019.
1997/1998 — Стипендія Датського Уряду. Університет Копенгаген, Данія.

 

Експедиційна діяльність:
20112014 — керівник Міжнародної Південно-Боспорської археологічної експедиції Кримської філії Інституту археології НАН України (городище на г. Опук, Керченський півострів, Крим).
20012009 — учасник Міжнародної Кримської Передгірної археологічної експедиції Кримської філії Інституту археології НАН України (некрополі південно-західного Криму, ІІІ ст. до н.е. – ІІІ ст. н.е.).
20082009 — учасник Міжнародної археологічної експедиції Центру Єгиптології РАН (некрополь римського часу Дейр-ель-Банат, Фаюм, Єгипет).
1999 — учасник Міжнародної археологічної експедиції Університету Тюбінгена (Німеччина) та Французької Академії наук етруського поселення Кастелліна дель Марраньоне, Італія.
19862000 — учасник археологічних експедиції Волгоградського державного університету (поселення і курганні некрополі доби бронзи, залізу та середньовіччя Волгоградської області).

Педагогічна діяльність:
2010 — асистент-професор, Університет Бона, Німеччина.
2008 — викладач, Університет Бона, Німеччина.
19962000 — викладач, доцент, Державний університет Волгограда, Росія.

Наукові організації й товариства:
Член Російської асоціації антикознавців.

Редакційні ради:
Член редколегії наукового журналу "Anabasis. Studia Classica et orientalia" (Польща).
Член редколегії наукового журналу "Проблеми історії, філології, культури", Москва, Магнітогорськ, Новосибірськ (Росія).

Дисертаційне дослідження:
1996 — дисертація на здобуття наукового ступню кандидата історичних наук, наукові керівники – І. П. Засецька, Б.Ф. Железчиков

Освіта:
19851990 — Волгоградський державний університет, кваліфікація «історик, викладач історії та суспільствознавства».