Ірина Миколаївна Шейко

 

Кандидат історичних наук, науковий співробітник

Відділ античної археології
пр-т Володимира Івасюка, 12
Київ - 04210
12-й поверх, кімната 1202

Тел.: +380 (44) 254 11 90

E-mail:

ORCID0000-0003-2005-3081

Шейко 

Профіль

Наукові інтереси:
Антична археологія, археологія античних міст Північного Причорномор’я, торгівельні зв’язки міст Боспору Киммерійського та Ольвії з античними центрами давнього світу, світильники античного часу.

Поточні дослідження й проекти:
«Північне Причорномор’я в античний час: історія, економіка, населення, культура»; розділ: «Світильники перших віків з Ольвії та поселень її хори».

Експедиційна діяльність:
з 2012 — участь у розкопках Ольвійської археологічної експедиції ІА НАН Україна; розкопки полісу античного часу Ольвії під керівництвом А. В. Буйських (с. Парутине, Миколаївської області); керівник камеральних робіт;
20112015 — участь у розкопках археологічної експедиції Національного університету «КиєвоМогилянська академія»; розкопки пам'яток доби середнього та верхнього палеоліту під керівництвом Л. Л. Залізняка (Кіровоградська область);
2011 — участь у розкопках археологічної експедиції Національного університету «КиєвоМогилянська академія»; розкопки Северинівського городища скіфського часу під керівництвом Ю. В. Болтрика (Вінницька область);
2008 — участь у роботі Подільської постійно діючої археологічної експедиції ІА НАН України; розкопки поселення давньоруського часу під керівництвом М. А. Сагайдака (м. Київ).

Наукові організації й товариства:

Дисертаційне дослідження:
2016 — «Світильники Ольвії (кінець VII ст. до н.е. — I ст. н.е.)», дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата історичних наук за спеціальністю «археологія»; науковий керівник — д.і.н. А. В. Буйських.

Освіта:
20122015 — Національний університет «КиєвоМогилянська академія», аспірантура, спеціальність «археологія»;
20102012 — Національний університет «КиєвоМогилянська академія», магістерська програма «Історія, археологія та давня історія України», магістр історії;
20062010 — Національний університет «КиєвоМогилянська академія», факультет гуманітарних наук, спеціальність «історія», бакалавр історії.