Трипільська експедиція Інституту археології НАН України розпочала свою роботу у 1981 р. під керівництвом старшого наукового співробітника, к. і. н. В. О. Круца. З 2001 р. експедицію очолює к. і. н. О. Г. Корвін-Піотровський. З 2001 р. експедиція фінансується за рахунок фонду «Search Foundation» (USA)в рамках грантового проекту «Дослідження трипільських поселень-гігантів в Україні».Співробітники експедиції брали участь у спільному проекті «Геомагнітні дослідження трипільських поселень» з Римсько-германською комісією Німецького археологічного Інституту (2011—2014 рр.)

В рамках проекту в Трипільській експедиції працювало і працюють такі дослідники Інституту як к. і. н. С. М. Рижов, Д. К. Черновол, к. і. н. Е. В. Овчинников, к. і. н. О. В. Дяченко, к. і. н. Л. О. Шатіло. На базі експедиції щорічно проходять ознайомчу археологічну практику студенти Уманського, Черкаського, Чернігівського, Київського педагогічних університетів, Національного університету Києво-Могилянська академія.

TE 2

За роки роботи експедиції досліджено низку решток трипільських жител на поселенні Тальянки (51), два котловани по видобутку глини для домобудівництва (місця толоки), які потім слугували робочими місцями давніх керамістів. Експедицією виявлено й досліджено сім гончарних горнів унікальної конструкції (вертикальні, двокозлові, триканальні) на поселеннях-гігантах Таллянки та Доброводи. Окрім того експедицією досліджено значну частину «суспільного току» в Доброводах, досліджені рештки жителна поселеннях-гігантах Доброводи, Косенівка, Аполянка. На базі трипільської експедиції проведено три міжнародних конференції з публікацією матеріалів, за матеріалами робіт експедиції видано низку колективних монографічних видань (двомовних), а 2012 р. збірку наукових праць “The tripolye culture giant-settlement in Ukraine” в Оксфорді (UK).

 

Керівник експедиції: 
старший науковий співробітник відділу археології енеоліту — бронзової доби, учений секретар ІА НАНУ О. Г. Корвін-Піотровський

TE 3 TE 4