Юрій Якович Рассамакін

 

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Відділ археології енеоліту — бронзової доби
пр-т Володимира Івасюка, 12
Київ - 04210
13 поверх, кімната 1303

Тел.: +380 (44) 254 11 95 

E-mail: 

ORCID: 0000-0001-8263-0193

Rassamakin 

Профіль

Наукові інтереси:
Проблеми археології доби енеоліту та доби ранньої бронзи: культурне визначення пам’яток, формування культур, їх відносної та абсолютної хронології; вивчення динаміки розвитку археологічних культур в контексті розвитку культур землеробського світу Карпато-Балканського регіону та культур Північного Кавказу; вивчення характеру переходу від культур доби пізнього енеоліту до культур доби ранньої бронзи.

Поточні дослідження й проекти:
«Культурогенез енеоліту – бронзової доби на теренах України». Розділ: «Культурно-хронологічний розвиток у причорноморських степах та на півдні лісостепового Лівобережжя України за доби міді у світлі сучасних досліджень».

Резюме: Перевіряються основні концепції культурно-хронологічного розвитку за доби енеоліту в Північному Причорномор’ї, запропоновані в останні десятиліття, пропонується власне бачення структури і хронології пам’яток раннього, середнього та пізнього енеоліту, з врахуванням нових даних, зокрема, радіовуглецевих дат.

Стипендії та гранти:
2011 — стипендія Фонду Олексанра фон Гумбольдта (Німеччина);
2006–2008 — спільний україно-російського проект за підтримки гранту НАН України;
2004 — грант від Національного Географічного Товариства (США) для проведення польових досліджень в Україні;
2001–2002 — учасних Програми ім. Фулбрайта, дослідження в Музеї антропології та археології Пенсильванського університету (Філадельфія, США);
2000 — учасник літньої школи Інституту по вивченню світового мистецтва , Університет Східної Англії (Норіч, Англія) за підтримки Гетті-Фонду (США);
1997–1999 — стипендія Фонду Олександра фон Гумбольдта (Німеччина) для проведення наукових досліджень в Євразійському відділенні Німецького Археологічного Інституту (Берлін).

Експедиційна діяльність:
2005-2008 — науковий консультант експедиції на о. Хортиця з дослідження могильника з кам’яними конструкціями доби енеоліту;
2004 — керівник експедиції “Колодисте-2004” по дослідженню тріпільського поселення Колодисте-ІІ та кургану доби енеоліту-бронзи в Черкаській обл.;
1988–1990 — керівник Запорізької експедиції ІА АН УРСР;
1981–1987 — заступник керівника Запорізької експедиції ІА АН УРСР;
1980 — участь у роботі Запорізької експедиції ІА АН УРСР;
1977–1979 — участь у роботі Краснознам’янської експедиції ІА АН УРСР;
1974–1976 — участь у роботі Верхньотарасівської експедиції ІА АН УРСР.

Педагогічна діяльність:
Читання окремих лекцій в університетах Німеччини та США

Наукові організації й товариства:
з 1998 — Європейська Асоціація Археологів
2001–2004 — член Номінаційного комітету Европейської Асоціації Археологів

Дисертаційне дослідження:
1992 — «Енеоліт та ранньобронзова доба Північно-Західного Пріазов’я», дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата історичних наук за спеціальністю «Археологія», науковий керівник — 

Освіта:
1974–1980 — Київський Національний Університет ім. Т.Г. Шевченка, історичний факультет, спеціальність «історія».