Відділ є провідним підрозділом з проблематики археології Криму і Північно-Західного Причорномор’я. Відділ координує дослідження з археології цих територій серед наукових установ України.

Кримська група відділу у теперішній час не проводить польові роботи у тимчасово окупованому Росією Криму. У зв’язку із цим співробітники зосереджені на публікації раніше розкопаних та проаналізованих матеріалів з археології Криму, включно з написанням дисертацій, з наголосом на місце та роль даних кримської археології в контексті археології різних регіонів Євразії.

Додатково співробітники відділу також беруть участь у різних експедиціях ІА НАНУ на теренах України. Особливо тут слід відмітити роботу С. А. Теліженка, який проводить охоронні археологічні дослідження на підконтрольній Україні території Луганської області. Співробітники в Одесі продовжують працювати над дослідженням археології Північно-Західного Причорномор’я та її місця в археології сусідніх регіонів.

Наукове виконання двох державних НДР тем зосереджено на декількох напрямках наукових досліджень. Це комплексні роботи, що включають широку хронологію, починаючи з археології кам’яного віку і до середньовіччя включно. Завдяки цьому буде отримана комплексна панорама археології півдня України та Східної Європи у широкому контексті археології Євразії.

Таким чином, відділ проводить наукові дослідження у хронологічно широкому археологічному спектрі як на півдні України, так і за його межами.