Олег Валдасович Петраускас

 

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу

Відділ археології ранніх слов’ян
пр-т Володимира Івасюка, 12
Київ - 04210
14 поверх, кімната 1402

Тел.: +380 (44) 254 11 52

E-mail:

ORCIDorcid.org/0000-0001-9117-4265
Петраускас 

Профіль

Наукові інтереси:
Основними напрямками наукових досліджень є археологічні культури та історичні процеси на території ПівденноСхідної Європи у першій половині І тисячоліття н.е. Основна тематика пов’язана із вивченням пам’яток римського часу та раннього середньовічного часу: зарубинецька, черняхівська, київська, пеньківська та празька культури.

Поточні дослідження й проекти:
«Базові археологічні пам’ятки слов’ян та їх сусідів І тисячоліття н.е. (нові дослідження)» — НДР НАН України, 2021-2025 рр., виконавець;
«Siedlungen der Zarubintsy-Kultur: Studien zur Besiedlung des Mitteldnjepr-, Oberdnjepr- und Polesien-Gebiets während der jüngeren vorrömischen Eisen- und frühen Kaiserzeit» — Вільний Університет Берлину, 2020-2023, консультант;
«Проблеми археогеноміки стародавнього населення України в І тис. н.е.» — Інститут біорганічної хімії ПАН, м.Познаь, з 2020, виконавець;
Міжнародний науководослідний проект України та Німеччини «Комарів — склоробна майстерня Барбарікума» («Komariw — Eine Glassproduktionstätte im Barbaricum»).

Стипендії та гранти:
2021 – International Society for Archaeological Prospection (Грант ISAP «Integrated geophysical investigations to prove the newly discovered Late Roman site in Barbaricum», керівник проекту д.г.н. Бондар К.М.);
2017 – RGK DAI (стажування, Франкфурт на Майні);
2017 – RGK DAI (Франкфурт на Майні);
2011 – DAI (Берлін);
2008–2010 – „Слов’яни та їх сусіди в Дніпро-Донського лісостепу в I.–V. ст.н.е." (спільний російсько-український проект, керівники проф. A. M. Обломський та проф. Р.В.Терпиловський);
2005 – „Проблеми походження українського народу” (проект МК України, керівник проф. В.Д. Баран);
1997 – DAAD, LMU (Мюнхен).

Експедиційна діяльність:
2020-2021 — керівник проекту з археологічних досліджень поселення із залишками архітектурних споруд пізньоримського часу біля с. Бузовиця Чернівецької області;
2012–2020 — керівник міжнародного проекту з археологічних досліджень склоробної майстерні пізньоримського часу біля с. Комарів Чернівецької області;
2020 — керівник проекту з рятівних досліджень багатошарового поселення Чаньків-1 (Хмельницька обл.);
2018 — керівник рятівних розкопок на поселенні черняхівської культури Обухів-1 (Київсьа обл.) та могильнику Побережне (Вінницька обл.);
2017 — керівник рятівних розкопок на могильнику черняхівської культури Попівка-1 (Вінницька обл.) та давньоруських поселень Наливайківка-1, Ферма-2,3 (Київська обл.);
2016 — керівник розвідкових археологічних робіт в Шосткінському районі (Сумська обл.);
2012–2015 — керівник міжнародного проекту з археологічних досліджень склоробної майстерні пізньоримського часу біля с. Комарів Чернівецької області;
2007–2009 — керівник рятівних археологічних досліджень в Київський області (розвідки в зоні будівництва ВКАД м. Києва, розкопки поселень Обухів2 та 3);
1997, 2005 — приймав участь в роботі міжнародних експедицій на території Польщі та Російської Федерації;
1995–2012 — керував археологічними дослідженнями могильників та поселень черняхівської культури біля сс. Велика Бугаївка та Червоне;
1993–1994 — участь у роботі археологічних експедицій ІА НАН України (розвідки в Київській області, розкопки поселень Крюківщина, Новоселиця, Малополовецьке2);
1988–1991 — начальник експедиції відділу охорони пам’яток археології Міністерства культури УРСР (розвідки в Черкаській області, розкопки на території м. Канів);
1983–1987 — участь у роботі археологічної експедиції історичного факультету Київського педагогічного інституту під керівництвом Н. М. Кравченко (розвідки в Київській області, розкопки поселень Обухів1 та 1а, Обухів2).

Наукові організації й товариства:
Дослідницька група (A-6) Economic Space науково-дослідницької програми Німеччини (TOPOI);
Спілка археологів України (член Київського обласного відділення).

Дисертаційне дослідження:
1993 — «Історія обряду кремації на території Середнього Подніпров’я у І тис. н.е.», дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата історичних наук за спеціальністю «археологія»; науковий керівник  к.і.н. Р. В. Терпиловський.

Освіта:
1990-1993 — аспірантура Інституту археології НАН України, спеціальність "Археологія";
1982–1987 — Київський педагогічний інститут ім. О. М. Горького (нині Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова), історичний факультет, спеціальність «вчитель історії та суспільствознавства».