Андрій Володимирович Скиба

 

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Відділ археології ранніх слов’ян
пр-т Володимира Івасюка, 12
Київ - 04210
14 поверх, кімната 1405

Тел.: +380 (44) 254 11 52 

E-mail:

ORCIDorcid.org/0000-0003-1150-2818

 Скиба

Профіль

Наукові інтереси:
Археологія та історія ранньосередньовічних слов’ян; проблеми історичного та етнокультурного розвитку слов’янських племен; проблеми міграцій та військової експансії слов’ян; дослідження культурних та військовополітичних контактів слов’янських та кочових племен раннього середньовіччя; вивчення культурної взаємодії епохи Великого переселення народів та раннього середньовіччя; металопластика ранньосередньовічних слов’ян, зокрема, фібули, поясні гарнітури, зоо та антропоморфна пластика; вивчення слов’янського мистецтва та притаманних йому художньостилістичних мотивів.

Поточні дослідження й проекти:
«Матеріали до археологічного атласу України (слов’яни та їх сусіди в І тис. н.е.)»; розділ «Старожитності антів».

Експедиційна діяльність:
2016 — участь у роботі Комсомольської ранньослов’янської археологічної експедиції ІА НАН України;
2014–2015 — участь у роботі Комарівської археологічної експедиції ІА НАН України;
2007–2009 — участь у роботі Обухівської археологічної експедиції ІА НАН України;
2007 — очолював дослідження кургану № 19 могильника ІІІ біля с. Крива;
2005 — участь у роботі Бучацької археологічної експедиції ІА НАН України;
2003 — очолював рятівні археологічні дослідження поселення Йосипівка (250 км траси Київ–Одеса);
1999–2000 — участь в дослідженнях могильника Велика Бугаївка (експедиція ІА НАН України);
1998 — участь у роботі Пастирської археологічної експедиції ІА НАН України;
1997, 2001 — участь у роботі Малополовецької археологічної експедиції.

Педагогічна діяльність:
20052016 старший викладач кафедри археології та давньої історії України Національного університету «КиєвоМогилянська академія».

Наукові організації й товариства:
Спілка археологів України.

Дисертаційне дослідження:
2007  «Взаємовідносини слов’ян та кочовиків ПівденноСхідної Європи у 67 ст. (культурнополітичний аспект)», дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата історичних наук за спеціальністю «археологія».

Освіта:
19962001 Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, історичний факультет, спеціальність «всесвітня історія та основи правознавства».