Людмила Володимирівна Литвинова

працювала в Інституті археології з 1978 по 2019 роки

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Відділ біоархеології
пр-т Героїв Сталінграда, 12
Київ - 04210
13 поверх

Lytvynova2 

Профіль

Наукові інтереси:
Етнічна антропологія, антропологічний склад населення доби пізньої бронзи, раннього залізного віку та класичного середньовіччя, демографія давніх популяцій.

Поточні дослідження й проекти:
«Формування давньої людності на території України за даними антропології та біоархеології»

Експедиційна діяльність:

Наукові організації й товариства:

Дисертаційне дослідження:
2008 р. — «Населення Нижнього Подніпров’я 12 — початку 15 ст. за антропологічними даними», дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата історичних наук за спеціальністю «антропологія»; науковий керівник —

Освіта:
1978—1982 — Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка (нині Київський національний університет імені Тараса Шевченка), історичний факультет.