Відділ давньоруської та середньовічної археології розпочав роботу по виконанню проекту під егідою Міжнародного союзу академій наук (UAI–IUA) «Середньовічні Балтія і Чорномор’я: матеріальна реконструкція торговельних зв’язків», у якому співвиконавцями являються академічні та університетські структури Туреччини та Латвії. Приєднатися до цього готові й колеги з інших європейських країн Польща та ін.

Мета проекту: опрацювати, підготувати до друку та у перспективі опублікувати усі наявні дані у відношенні середньовічних структур у взаємозв’язку паралельних процесів в цивілізаційних суспільствах між балтійським та чорноморським узбережжями, в першу чергу археологічного характеру, доповнюючи їх матеріалами суміжних дисциплін.

Нині вже підготовлена колективна монографія науковцями України із даної тематики й розпочаті переговори про наступні спільні роботи з іноземними колегами.