На протязі вже кількох десятиліть Відділ давньоруської та середньовічної археології ІА НАН України, у співпраці із науковцями Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка та Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя проводить роботи на середньовічних пам’ятках Дніпровського Лівобережжя в межах давньоруського ЧерніговоСіверського князівства та козацьких полків часів Української козацької держави. В першу чергу, це культурні нашарування середньовічних Чернігова, НовгородСіверська, Ніжина (Уненежа), Прилук, Седнева (Сновська), а також пунктів більш нижчого соціального рангу — дружинних таборів Шестовиця й Виповзів на Десні і деяких інших важливих об’єктів середньовічної доби. Все це дозволяє більш конкретно уявляти історичну картину розвитку регіону, який являвся важливою складовою «Руської землі» у вузькому значенні цього терміну у домонгольські часи та місцем розміщення окремих козацьких полків в часи існування Гетьманщини Української держави часів правління Богдана Хмельницького та його спадкоємців.

Керівник експедиції: членкореспондент НАН України, д.і.н. Олександр Петрович Моця.

lb3 300х185 lb5 300х185 lb6 300х185