Олексій Вікторович Комар

 

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Відділ давньоруської та середньовічної археології
вул. Володимирська, 3 (3-й поверх), 
Київ-01001

Тел.: +380 (44) 278 44 05
Факс: +380 (44) 418 33 06 (приймальня)

E-mail: 

ORCID: 0000-0001-5955-4823

Komar s3 

Профіль

Наукові інтереси:
Історія й археологія ранньосередньовічних номадів півдня Східної Європи V–XIV ст., осілого неслов’янського та слов’янського населення Дніпровського Лівобережжя VIII–X ст. під владою Хозарського каганату, археологія та історія Давньої Русі IX–XIII ст. До кола наукових інтересів входять ширші питання хронології, етнокультурних процесів, міграцій, торгівлі та грошового обміну на південному сході Європи у V–XIV ст.

Поточні дослідження й проекти:
«Матеріальна основа ранньоукраїнської цивілізації: археологічна карта другої половини ХІІІ — початку XVIII ст.»;
«Східноєвропейський степ і Нижній Дунай у VII–XI століттях (Тренсфери народів, ідей, технологій)». Спільний науковий проект Болгарської Академії наук і Національної академії наук України (2019-2021).

Програми міжнародної співпраці:
2019-2021 — «Східноєвропейський степ і Нижній Дунай у VII–XI століттях (Трансфери народів, ідей, технологій)». Спільний науковий проект Болгарської Академії наук і Національної академії наук України.
2016-2018 — «Східноєвропейські степи та долина Дунаю в VII—XI століттях (слов’яни і болгари на периферії Візантійського світу)».
2014 — Інститут археології Угорcької академії наук (MTA BTK Régészeti Intézet, Budapest). Спільний науковий проект Болгарської Академії наук і Національної академії наук України.

Стипендії та гранти:
2019-2021 — Конкурс українсько-болгарських проектів Національної академії наук України та Болгарської академії наук.
2016-2018 — Конкурс українсько-болгарських проектів Національної академії наук України та Болгарської академії наук.


2008–2009 — короткотерміновий грант для гуманітарних наук, The American Council of Learned Societies (ACLS);
2005–2006 — Bourse Paris Diderot, Фонд «Дім наук про людину» в Парижі (Foundation Maison des sciences de l'homme, FMSH), Центр історії та цивілізації Візантії (Centre d'Histoire et Civilisation de Byzance ACHCByzv);
2002 — короткотермінова стипендія, Institut für Urgeschichte und Historische Archäologie, Universität Wien.

Експедиційна діяльність:
2014 — Експедиція Регіонального історичного музею Добрича та Історичного музею Балчика (м. Балчик) (кер. Б. Тотєв);
2011 — Археологічна експедиція Центру археології Києва НАН України (кер. М.А. Сагайдак);
2004 — Лівобережна ранньосередньовічна експедиція Інституту археології НАН України (Нетайлівський могильник) (кер. О.В. Комар);
2003 — Чернігівська археологічна експедиція (м. Батурин) (кер. Ю.М. Ситий);
2002 — Старокостянтинівська археологічна експедиція Інституту археології НАН України (кер. Л.І. Виногродська).
2001 — Вишгородська охоронна археологічна експедиція (кер. В.К. Козюба);
2000 — Бучацька археологічна експедиція Інституту археології НАН України (кер. В.О. Петрашенко);
1999 — Лівобережна археологічна експедиція Інституту археології НАН України (кер. О.В. Сухобоков); Очаківська археологічна експедиція Інституту археології НАН України (кер. С.О. Біляєва);
1998, 2003 — Шестовицька археологічна експедиція (кер. О.П. Моця);
1997 — Трахтемирівська археологічна експедиція Інституту археології НАН України (кер. Л.І. Виногродська);
1996, 2002–2003, 2005–2011 — Київська архітектурно-археологічна експедиція Інституту археології НАН України (кер. Г.Ю. Івакін) – церква Богородиці Пирогощі, Десятинна церква, охоронні роботи;
1996 — Овруцька археологічна експедиція Інституту археології НАН України (кер. А.П. Томашевський); Археологічна експедиція Люблінського університету Марії Склодовської-Кюрі (кер. А. Коковський);
1995 — Пастирська експедиція Інституту археології НАН України (кер. О.М. Приходнюк);
1994, 1996 — Подільська археологічна експедиція Інституту археології НАН України (м. Київ) (кер. М.А. Сагайдак);
1994 — експедиція «Холодний Яр» Інституту археології НАН України (Мотронинське городище) (кер. С.С. Бессонова).

Наукові організації й товариства:
2019 — почесний член Національного Інституту Археології з Музеєм Болгарської Академії Наук

Дисертаційне дослідження:
2002 — «Населення степів Північного Причорномор’я VI — початку VIII ст.»., науковий керівник д.і.н. О. В. Сухобоков

Освіта:
1998–2001 — аспірантура Інституту археології НАН України, спеціальність "Археологія".
1998 — історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність "Історія".