Відділ Польовий комітет:

• приймає заяви на видачу Кваліфікаційних документів (Відкритих листів);
• оформлює Кваліфікаційні документи (Відкриті листи), що дають право на археологічні дослідження в Україні;
• приймає наукові звіти про проведені дослідження археологічної спадщини від усіх організацій (установ), які проводять археологічні дослідження, та організовує їх рецензування фахівцями, які мають відповідну наукову ступінь та досвід польових досліджень. Після цього передає всі звіти на зберігання до Наукового архіву;
• приймає та організовує рецензування статей до щорічника «Археологічні дослідження в Україні».

Звіт про діяльність Польового комітету за 2016 рік (у форматі .docx)