1. Загальні положення

1.1. Правила встановлюють порядок користування Науковою бібліотекою Інституту археології (далі Бібліотека), її фондами та послугами і діють згідно Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу».

1.2. Бібліотека надає читачам у тимчасове користування свої фонди, які є складовою частиною Державного бібліотечного фонду України

2. Порядок запису до Бібліотеки
2.1. Право користування Бібліотекою надається співробітникам Інституту археології НАНУ, співробітникам науково-дослідних установ НАНУ, інших міністерств та відомств, аспірантам, стажерам, студентам ВНЗ та іншим особам, які ведуть науково-дослідну роботу.

2.2. Запис до Бібліотеки здійснюється:
- для працівників Інституту археології НАН України – за наявності службового посвідчення
- для інших читачів – за пред’явлення службового посвідчення (студентського квитка) і листа-прохання від інституції, в якій працює (навчається) читач, погодженого заступником директора з наукової роботи чи ученим секретарем Інституту археології.

2.3. Право користування індивідуальним абонементом, за яким здійснюється видача книг додому, надається лише працівникам Інституту археології. Читачі інших інституцій можуть користуватися матеріалами Бібліотеки лише у читальному залі.

2.4. Під час запису до Бібліотеки читач повинен ознайомитися з Правилами користування нею і підписати зобов’язання про їх виконання.

3. Порядок користування Бібліотекою

3.1. Користування основними послугами Бібліотеки безкоштовне.
Читачі можуть отримувати у тимчасове користування книги, інші твори друку, користуватися бібліографічним, довідково-бібліографічним апаратом Бібліотеки, отримувати тематичні довідки, користуватися електронними каталогами.
Бібліотека може надавати читачам додаткові платні послуги. Перелік платних послуг регулюється окремим документом.

3.2. Щорічно, станом на 1 березня Бібліотека здійснює перереєстрацію читачів. У ході проведення перереєстрації, а також на час довгострокового відрядження (більше місяця), читач зобов’язаний здати всі видання, зафіксовані за ним обліковими документами Бібліотеки.

3.3. У разі звільнення з Інституту археології читач зобов’язаний повністю розрахуватися з Бібліотекою, про що засвідчує відповідна довідка, видана Бібліотекою.

3.4. За кожне видання, яке отримує читач на індивідуальний абонемент, він розписується у читацькому формулярі. Не дозволяється виносити з Бібліотеки не записані матеріали. При поверненні матеріалів до Бібліотеки підпис читача анулюється підписом бібліотекаря.

3.5. Матеріали, підібрані для роботи, читач повинен уважно переглянути і про виявлені дефекти одразу повідомити працівника Бібліотеки.

3.6. Нові видання, що містяться на виставці нових надходжень, видаються для роботи лише у читальному залі.

3.7. Кількість матеріалів, які видаються для роботи у читальному залі, обмежуються 20 примірниками за одне відвідування.

3.8. Користування матеріалами, які знаходяться у вільному доступі у читальному залі, кількісно не обмежується.

3.9. Рідкісні та цінні книги, книги, видані до 1917 року, а також видання, які є у Бібліотеці в одному примірнику видаються для роботи лише у читальному залі.

3.10. Всі види видань видаються читачам на термін до 60 днів, видання підвищеного попиту – на термін до 1 тижня.

3.11. Сумарна кількість видань на індивідуальному абонементі читача не повинна перевищувати 20 одиниць.

3.12. Читач несе відповідальність за стан збереження отриманих ним документів і за своєчасне повернення їх до Бібліотеки.

3.13. Читач зобов’язаний замінювати втрачені документи, одержані з фондів бібліотек, рівноцінними або відшкодовувати їх ринкову вартість.

3.14. За несвоєчасне повернення видань, отриманих на абонемент з читача може стягуватися штраф. Розмір штрафу визначається за погодженням з бухгалтерією та дирекцією Інституту археології.

3.15. Штрафи та відшкодування за втрачені видання сплачуються до бухгалтерії Інституту археології та використовуються на розвиток Бібліотеки.