Віталій Сергійович Жигола

 

Молодший науковий співробітник

Відділ давньоруської та середньовічної археології
вул. Володимирська, 3
Київ - 01001

Тел.: +380 (44) 278 44 05
E-mail: 

ORCID0000-0002-9420-4893

Zhyhola sm1 

Профіль

Наукові інтереси: Середньовічна археологія та археологія Нового часу, фотограмметрія, 3D-моделювання та реконструкція в археології

Поточні дослідження й проекти: «Давньоруські археологічні пам’ятки Чернігівщини: застосування фотограмметричних методів в археології» в рамках науково-дослідної роботи Відділу давньоруської та середньовічної археології Інституту археології НАН України «Населені пункти України-Руси за археологічними даними» (№ державної реєстрації 0121U113532).

Стипендії та гранти:
2016 — Scholarship «Artes Liberales», Faculty of «Artes Liberales», University of Warsaw (implemented in Adam Mickiewicz University in Poznań).
2017 — Scholarship «Artes Liberales», Faculty of «Artes Liberales», University of Warsaw (implemented in Adam Mickiewicz University in Poznań).

Експедиційна діяльність:
2019–2021 — керівник Зарічненської археологічної експедиції ІА НАН України;
2018—2022 — участь у роботі Лівобережної археологічної експедиції ІА НАНУ з дослідження м. Чернігів під керівництвом д.і.н. О. П. Моці та к.і.н. В. М. Скорохода;
2018—2019 — участь у роботі експедиції ІА НАНУ з дослідження Шестовицького археологічного комплексу під керівництвом к.і.н. В. М. Скорохода;
2018—2019 — участь у роботі експедиції ІА НАНУ з дослідження Морівського археологічного комплексу під керівництвом к.і.н. В. М. Скорохода;
2015—2019 — участь у роботі експедиції ІА НАНУ та Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка з дослідження Седнівського археологічного комплексу під керівництвом д.і.н. О. П. Моці та к.і.н. В. М. Скорохода;
2016 — участь у роботі експедиції Університету ім. А. Міцкевича у Познані з дослідження фундаментів Колегіати св. Марії Магдалени в м. Познань (Польща) під керівництвом д.і.н. М. Ігначака;
2011—2022 — участь у роботі експедиції ІА НАНУ та Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка з дослідження Виповзівського археологічного комплексу під керівництвом д.і.н. О. П. Моці та к.і.н. В.М. Скорохода;
2010—2012 — участь у роботі експедиції ІА НАНУ та Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка з дослідження Шестовицького археологічного комплексу під керівництвом д.і.н. О.П. Моці та к.і.н. В.П. Коваленка;
2010—2020 — участь у роботі експедиції Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка з дослідження м. Батурина під керівництвом Ю. М. Ситого;
2009—2013 — участь у роботі україно-польської археологічної експедиції Національного університету «Києво-Могилянська академія» та Університету ім. А. Міцкевича у Познані з дослідження Северинівського городища під керівництвом к.і.н. Ю. В. Болтрика та д.і.н. М. Ігначака;
2008 — участь у роботі Подільської постійно діючої археологічної експедиції від керівництвом к.і.н. М. А. Сагайдака;
2007—2010 — участь в охоронних дослідженнях ДП «Слобідська археологічна служба» ДП «Науково-дослідний центр «Охоронна археологічна служба України» ІА НАНУ на території Харківської обл. під керівництвом к.і.н. І. Б. Шрамко, к.і.н. І. В. Голубєва, к.і.н. С. А. Заднікова, к.і.н. К. Ю. Пеляшенка, В. М. Окатенка;
2007 — участь у роботі експедиції Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна з дослідження Гришковського курганного могильника Зміївського р-ну Харківської обл. під керівництвом к.і.н. Д. С. Гречка;
2007 — участь у роботі експедиції біля с. Старий Мерчик Валківського р-ну Харківської обл. під керівництвом В.М. Окатенка;
2007, 2011 — участь у роботі експедиції з дослідження Цареборисівської фортеці Ізюмського р-ну Харківської обл. під керівництвом к.і.н. І.В. Голубєва;
2007—2009 — участь у роботі експедиції Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна з дослідження Циркунівського городища Харківського р-ну Харківської обл. під керівництвом к.і.н. К. Ю. Пеляшенка;
2006—2008 — участь у роботі експедиції Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна з дослідження Більського городища Котелевського р-ну Полтавської обл. під керівництвом к.і.н. І. Б. Шрамко;
2005 — участь у роботі експедиції Харківського історичного музею біля с. Кам’янка Ізюмського р-ну Харківської обл. під керівництвом к.і.н. І. А. Сніжко.

Відзнаки: Премія ім. П.П. Толочка молодим археологам України, 2008 р.

Дисертаційне дослідження:
«Фотограмметричний метод в археології (на прикладі пам’яток Чернігівщини)» — в процесі підготовки

Освіта:
2010—2013 — кафедра археології Національного університету «Києво-Могилянська академія» (аспірантура)
2008—2010 — кафедра археології Національного університету «Києво-Могилянська академія» (магістр)
2004—2008 — історичний факультет Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна (бакалавр)