Захист «10» жовтня 2017 р. о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.234.01 у Інституту археології НАН України за адресою:
зал засідань (10 поверх), проспект Героїв Сталінграда, 12, м. Київ.


Захист дисертації ГЕРШКОВИЧА Якова Петровича, к.і.н., старшого наукового співробітника відділу енеоліту — бронзового віку (Інститут археології НАН України), поданої на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук.

Тема: «Суботівське городище».

Спеціальність: 07.00.04 — археологія.

Офіційні опоненти:
Литвиненко Р. О., д. і. н., професор, завідувач кафедри всесвітньої історії (Донецький національний університет імені В. Стуса);
Левицький О. Г., д. і. н., директор Центру археології (Інститут культурної спадщини АН Молдови);
Сава Є. М., д. і. н., доцент, генеральний директор (Національний музей історії Молдови).

Автореферат


Захист дисертації СТУПАКА Дмитра Вікторовича, молодшого наукового співробітника відділу археології кам'яного віку (Інститут археології НАН України), поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.

Тема: «Технології розщеплення кременю фінальнопалеолітичних і мезолітичних культур Українського Полісся»

Спеціальність: 07.00.04 — археологія.

Науковий керівник:
Залізняк Л. Л., д. і. н., професор, завідувач відділу археології кам'яного віку (Інститут археології НАН України).

Офіційні опоненти:
Сминтина О. В., д. і. н., професор, завідувач кафедри археології та етнології України історичного факультету (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова МОН України);
Ногін Є. В., к .і. н., старший науковий співробітник (Чернігівський історичний музей ім. В.В. Тарновського).

Автореферат