Захист «11» жовтня 2017 р. о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.234.01 у Інституту археології НАН України за адресою:
зал засідань 
(10 поверх), проспект Героїв Сталінграда, 12, м. Київ.


Захист дисертації НОВИЧЕНКОВОЇ Марії Вікторівни, молодшого наукового співробітника відділу античної археології (Інститут археології НАН України), поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.

Тема: «Римське військове спорядження в Тавриці I ст. до н. е. — І ст. н. е. (за матеріалами розкопок святилища Гурзуфське Сідло)».

Спеціальність: 07.00.04 — археологія.

Науковий керівник:
Буйських С. Б., к. і. н., старший науковий співробітник.

Офіційні опоненти:
Казакевич Г. М., д. і. н., доцент кафедри історії мистецтв історичного факультету (Київський національний університет ім. Т. Шевченка);
Баукова А. Ю., к. і. н., доцент кафедри археології та спеціальних галузей історичної науки (Львівський національний університет ім. І. Франка).

Автореферат


Захист дисертації НЕПОМЯЩИХ Віталія Юрійовича, молодшого наукового співробітника відділу давньоруської та середньовічної археології (Інститут археології НАН України), поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.

Тема: «Білгород Київський (Х — перша половина ХІІІ ст.)»

Спеціальність: 07.00.04 — археологія.

Науковий керівник:
Моця О. П., д. і. н., професор, член-кореспондент НАНУ, завідувач відділу давньоруської та середньовічної археології (Інститут археології НАН України).

Офіційні опоненти:
Возний І. П., д. і. н., професор кафедри культурології, релігієзнавства та теології (Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича);
Колибенко О. В., к. і. н., професор кафедри історії та культури України (ДВЗН “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г. Сковороди”), заступник генерального директора НІЕЗ «Переяслав» з наукової роботи.

Автореферат