Захист «11» жовтня 2017 р. об 11.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.234.01 у Інституту археології НАН України за адресою: 

зал засідань (10 поверх), проспект Героїв Сталінграда, 12, м. Київ.


Захист дисертації ШАТІЛО Людмили Олександрівни молодшого наукового співробітника відділу античної археології (Інститут археології НАН України), поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.

Тема: «Неолітизація Південно-Східної Європи: історія дослідження».

Спеціальність: 07.00.04 — археологія.

Науковий керівник:
Корвін-Піотровський О., к.і.н.

Офіційні опоненти:

Клочко В., д.і.н., професор, завідувач кафедри археології (Національний університет «Києво-Могилянська академія»);
Титова О.М., к.і.н., с.н.с., доцент, директор (Центр пам’яткознавства НАН України і Українського товариства охорони пам’яток історії та культури). 

Захист «12» жовтня 2017 р. об 11.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.234.01 у Інституту археології НАН України за адресою: зал засідань (10 поверх), проспект Героїв Сталінграда, 12, м. Київ.