Захист «15» травня 2018 р. о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.234.01 у Інституту археології НАН України за адресою:
зал засідань (10 поверх), проспект Героїв Сталінграда, 12, м. Київ.


Захист дисертації РУДЯ Віталія Сергійовича, молодшого наукового співробітника відділу археології енеоліту — бронзового віку (Інститут археології НАН України), поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.

Тема: «Трипільська культура півдня лісостепової зони у межиріччі Південного Бугу та Дністра (етапи ВІІ—СІ)».

Спеціальність: 07.00.04 — археологія.

Науковий керівник:
Відейко М. Ю., д. і. н., старший науковий співробітник, завідувач Науково-дослідної лабораторії археології (Київський університет ім. Б. Грінченка).

Офіційні опоненти:
Клочко В. І., д. і. н., професор, завідувач кафедри археології (Національний університет «Києво-Могилянська академія»);
Кириленко О. С., к.і.н., старший науковий співробітник науково-експозиційного відділу (Музей історії Десятинної церкви).

Автореферат


Захист дисертації МИЛАШЕВСЬКОГО Олександра Степановича, молодшого наукового співробітника відділу археології ранніх слов’ян та регіональних польових досліджень (Інститут археології НАН України), поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.

Тема: «Північно-західний компонент черняхівської культури (за матеріалами ліпного посуду)»

Спеціальність: 07.00.04 — археологія.

Науковий керівник:
Магомедов Б. В., д. і. н., провідний науковий співробітник відділу археології ранніх слов’ян та регіональних польових досліджень (Інститут археології НАН України).

Офіційні опоненти:
Любичев М. В., д. і. н., доцент, професор кафедри історії Східної Європи (Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна);
Шишкін Р. Г., к. і. н., доцент кафедри історії та археології слов'ян (Інститут історичної освіти НПУ ім. Драгоманова).

Автореферат