Захист «16» травня 2018 р. о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.234.01 у Інституту археології НАН України за адресою:
зал засідань (10 поверх), проспект Героїв Сталінграда, 12, м. Київ.


Захист дисертації ЛІФАНТІЙ Оксани Валентинівни, старшого наукового співробітника відділу найдавнішої та середньовічної історії України науково-дослідного експозиційного підрозділу (Національний музей історії України), поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.

Тема: «Коштовні металеві аплікації костюма населення Степової Скіфії VII—III ст. до н. е.».

Спеціальність: 07.00.04 — археологія.

Науковий керівник:
Болтрик Ю. В., к. і. н., старший науковий співробітник, завідувач відділу Польовий комітет (Інститут археології НАН України).

Офіційні опоненти:
Бруяко І. В., д. і. н., старший науковий співробітник, директор (Одеський археологічний музей НАН України);
Русяєва М. В., кандидат мистецтвознавства, доцент, декан факультету теорії та історії мистецтва (Національна академія образотворчого мистецтва та архітектури).

Автореферат