Захист дисертації БРОВЕНДЕРА Юрія Михайловича, кандидата історичних наук, доцента, вченого секретаря (Донбаський державний технічний університет МОН України, м. Лисичанськ), поданої на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук.

Тема: «Донецький гірничометалургійний центр доби бронзи».

Спеціальність: 07.00.04 — археологія.

Науковий консультант:
Отрощенко В. В., д.і.н., професор, завідувач відділу енеоліту – бронзового віку (Інститут археології НАН України).

Офіційні опоненти:
Іванова С. В., д.і.н., професор кафедри археології та етнології України (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова);
Клочко В. І., д.і.н., професор, завідувач кафедри археології (Національний університет «КиєвоМогилянська академія»);
Литвиненко Р. О., д.і.н., професор, завідувач кафедри всесвітньої історії (Донецький Національний університет ім. Василя Стуса).

Захист «25» квітня 2017 р. о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.234.01 у Інституту археології НАН України за адресою: зал засідань (10 поверх), проспект Героїв Сталінграда, 12, м. Київ.

 


Захист дисертації КУЗЬМІЩЕВА Олександра Геннадійовича, молодшого наукового співробітника відділу античної археології (Інституту археології НАН України), поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.

Тема: «Э. Р. фон Штерн и становление отечественной античной археологии Северного Причерноморья (конец XIX — начало XX века)».

Спеціальність: 07.00.04 — археологія.

Науковий керівник:
Буйських С. Б., к.і.н., старший науковий співробітник.

Офіційні опоненти:
Скржинська М. В., д.і.н., старший науковий співробітник (Інститут історії України НАН України, відділ історії України середніх віків і раннього нового часу);
Охотніков С. Б., к.і.н., старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи (Одеський археологічний музей НАН України).

Захист «25» квітня 2017 р. о 16.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.234.01 у Інституту археології НАН України за адресою: зал засідань (10 поверх), проспект Героїв Сталінграда, 12, м. Київ.