Захист «6» лютого 2018 р. о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.234.01 у Інституту археології НАН України за адресою:
зал засідань (10 поверх), проспект Героїв Сталінграда, 12, м. Київ.


Захист дисертації РУДИЧ Тетяни Олександрівни, к. і. н., старшого наукового співробітника відділу біоархеології (Інститут археології НАН України), поданої на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук.

Тема: «Населення Середнього Подніпров’я І—ІІ тисячоліть за матеріалами антропології».

Спеціальність: 07.00.09 — антропологія.

Офіційні опоненти:
Васільєв С. В., д. і. н., завідувач відділом фізичної антропології (Інститут етнології та антропології РАН);
Біляєва С. В., д. і. н., професор кафедри загальної історії (Уманський державний педагогічний Університет ім. П.Тичини);
Пивоваров С. В., д. і. н., заступник генерального директора по науковій роботі (Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник).


Захист дисертації ПРОБИЙГОЛОВИ Олексія Сергійовича, старшого наукового співробітника (ДП НДП «Охоронна археологічна служба України»), поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.

Тема: «Населення нижньої течії Сіверського Донця та Донецького кряжу у заключний період доби пізньої бронзи»

Спеціальність: 07.00.04 — археологія.

Науковий керівник:
Отрощенко В. В., д. і. н., професор, завідувач відділу археології енеоліту — бронзового віку (Інститут археології НАН України).

Офіційні опоненти:
Литвиненко Р. О., д. і. н., професор, завідувач кафедри Всесвітньої історії (Донецький національний університет ім. В. Стуса);
Тощев Г. М., к. і. н., доцент кафедри історії України (Запорізький Національний університет).