18 березня 2021 р. відбудеться сесія Спеціалізованої вченої ради Д 26.234.01 для захисту дисертацій при Інституті археології НАН України за адресою: зал засідань (10 поверх), проспект Героїв Сталінграда, 12, м. Київ. Початок засідань о 14:00.


1. Захист дисертації КИСЛЕНКО Ганни Олександрівни, молодшого наукового співробітника відділу «Археологічний музей» Інституту археології НАН України, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.

Тема: «Скляне та кам’яне намисто пізніх сарматів Дунайсько-Донського степу»

Спеціальність: 07.00.04 — археологія.

Науковий керівник:
Дзиговський О. М., д. і. н., професор, професор кафедри археології та етнології України (Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова).

Офіційні опоненти: 
Гопкало О. В., д. і. н., старший науковий співробітник відділу археології ранніх слов’ян (Інститут археології НАН України); 
Шевченко О. Б., к. і. н., старший науковий співробітник, завідувач відділу обробки та зберігання фондів (Одеський археологічний музей НАН України).

Автореферат  Текст дисертації
Відгук першого опонента Відгук другого опонента


2. Захист дисертації ЖУРУХІНОЇ Олени Юріївни, завідувачки науково-дослідного відділу історико-археологічних досліджень Музею історії Десятинної церкви, висунутої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.

Тема«Намисто Середнього Подніпров’я Х–ХІІІ ст.»

Спеціальність: 07.00.04 — археологія.

Науковий керівник:
Івакін В. Г., к. і. н., завідувач відділу археології Києва (Інститут археології НАН України). 

Офіційні опоненти: 
Пивоваров С. В., д. і. н., професор, заступник генерального директора з наукової роботи (Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник); 
Веремейчик О. М., к. і. н., доцент, кафедра історії України, археології та краєзнавства Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського (Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка).

Автореферат  Текст дисертації
Відгук першого опонента Відгук другого опонента 

 

Учений секретар спеціалізованої вченої ради                                                                                                                                   Фіалко О. Є.