«6» листопада 2018 р. о 14.00 годині відбудеться сесія спеціалізованої вченої ради Д 26.234.01 для захисту дисертацій при Інституті археології НАН України за адресою:
зал засідань (10 поверх), проспект Героїв Сталінграда, 12, м. Київ.


1. Захист дисертації КОНОНЕНКО Олесі Миколаївни, молодшого наукового співробітника відділу «Археологічний музей» (Інститут археології НАН України), поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.

Тема: «Стоянка Радомишль І та її місце у верхньому палеоліті України».

Спеціальність: 07.00.04 — археологія.

Науковий керівник:
Кулаковська Л. В., к. і. н., старший науковий співробітник, завідувач відділу «Археологічний музей» (Інститут археології НАН України).

Офіційні опоненти:
Полтович-Бобак М., доктор габілітований, професор (Інститут археології Жешувського університету, Республіка Польща);
Шидловський П. С., к. і. н., доцент кафедри археології та музеєзнавства (Київський Національний університет імені Тараса Шевченка).

Автореферат


2. Захист дисертації СЛОБОДЯН Тетяни Іванівни, молодшого наукового співробітника відділу біоархеології (Інститут археології НАН України), поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.

Тема: «Поховальний обряд населення Східнокарпатського регіону в ранньоримський час».

Спеціальність: 07.00.04 — археологія.

Науковий керівник:
Терпиловський Р. В., д. і. н., завідувач кафедри археології та музеєзнавства (Київський національний університет імені Тараса Шевченка).

Офіційні опоненти: 
Вакуленко Л. В., д. і. н., провідний науковий співробітник (Національний  музей  історії України);
Онищук Я. І., к. і. н., доцент, доцент кафедри археології та спеціальних галузей історичної науки (Львівський національний університет імені Івана Франка).

Автореферат


3. Прийом дисертаційних робіт до захисту.

 

Вчений секретар спецради                                                                             Фіалко О. Є.