19-20 листопада 2019 р. відбудеться сесія Спеціалізованої вченої ради Д 26.234.01 для захисту дисертацій при Інституті археології НАН України за адресою: зал засідань (10 поверх), проспект Героїв Сталінграда, 12, м. Київ. Початок засідань о 14:00.


19 листопада 2019 року

1. Захист дисертації КРОТОВОЇ Олександри Олександрівни, к. і. н., старшого наукового співробітника, старшого наукового співробітника відділу археології кам’яного віку  (Інститут археології НАН України), поданої на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук.

Тема: «Верхньопалеолітичні мисливці степів Північного Надчорномор’я»

Спеціальність: 07.00.04 — археологія.

Науковий консультант: 
Залізняк Л. Л., д. і. н., завідувач відділу археології кам’яного віку (Інститут археології НАН України).

Офіційні опоненти: 
Сминтина О. В., д. і. н., професор, завідувач кафедри археології та етнології України факультету історії та філософії (Одеський національний університет імені І.І. Мечникова); 
Полтович-Бобак М., доктор габілітований, професор (Інститут археології Жешувського університету, Республіка Польща); 
Комар М. С., доктор геологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу палеонтології (Національний науково-природничий музей НАН України).

Автореферат


2. Захист дисертації ШЕВЧЕНКА Тараса Олексійовича, лаборанта першої категорії Архітектурно-археологічної експедиції (Інститут археології НАН України), поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.

Тема: «Зубчасте мустьє України (на матеріалах стоянки Андріївка 4)»

Спеціальність:  07.00.04 — археологія.

Науковий керівник:
Залізняк Л. Л., д. і. н., завідувач відділу археології кам’яного віку (Інститут археології НАН України).

Офіційні опоненти:
Сминтина О. В., д. і. н., професор, завідувач кафедри археології та етнології України факультету історії та філософії (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова); 
Кухарчук Ю. В., к. і. н., старший викладач кафедри археології (Національний університет «Києво-Могилянська академія»).

Автореферат


20 листопада 2019 року

1. Захист дисертації ПРИЩЕПИ Богдана Анатолійовича, к.і.н., доцента кафедри історії України (Рівненський державний гуманітарний університет), поданої на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук.

Тема: «Погориння у середньовіччі: населення, системи заселення, урбанізаційні процеси»

Спеціальність: 07.00.04 — археологія.

Науковий консультант
Моця О. П., член-кореспондент НАН України, д.і.н., завідувач відділу давньоруської та середньовічної археології (Інститут археології НАН України).

Офіційні опоненти: 
Возний І. П., д. і. н., професор, заст. декана філософсько-теологічного факультету (Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича); 
Войтович Л. В., д. і. н., професор, завідувач кафедри історії середніх віків і візантиністки (Львівський національний університет ім. І. Франка); 
Михайлина Л. П., д. і. н., доцент, провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу археології та історії (Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник).

Автореферат


2. Захист дисертації ПРЯДКА Олександра Олеговича, завідувача науково-дослідного сектора «Археологічна експедиція» (Національний історико-етнографічний заповідник «Переяслав» Міністерства культури України), поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. 

Тема«Давньоруські пам’ятки між Дніпром, Сулою, Супоєм та Оржицею (кінець Х — перша половина ХІІІ ст.)»

Спеціальність: 07.00.04 — археологія.

Науковий керівник:
Колибенко О. В., к. і. н., професор, заступник генерального директора з наукової роботи (Національний історико-етнографічний заповідник «Переяслав» Міністерства культури України).

Офіційні опоненти
Ричка В. М., д. і. н., професор, головний науковий співробітник (Інститут історії України НАН України, відділ історії України середніх віків та раннього нового часу, сектор досліджень історії Київської Русі); 
Кедун І. С., к. і. н., доцент, доцент кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя МОН України).

Автореферат


Вчений секретар спецради                                                                             Фіалко О. Є.