Журнал «Кам’яна доба України» заснований у 2002 році, існує у вигляді періодичного щорічного видання.
Журнал орієнтований на професійних археологів, істориків матеріальної культури, антропологів, етнографів, фахівців з археозоології, палеокліматології. Хронологічні рамки публікацій у журналі — від початку розвитку людства до початку доби бронзи.

Журнал публікує статті українською та англійською мовами. Редакція приймає до друку виключно оригінальні авторські роботи (статті, публікації матеріалів) обсягом до 1,5 друк. арк. Допускається друк монографій обсягом до 30 друк. арк.

Журнал є виданням, яке рецензується та виконує наступні правила:
1. Матеріали проходять технічну перевірку на предмет правильного оформлення у відповідності до «Пам’ятки автора».
2. Статті, які пройшли технічну перевірку, передаються на рецензію одному або двом рецензентам зі складу редколегії або рекомендованим членами редколегії фахівцям з тематики статті.
3. Рецензенти мають право на відхилення представлених матеріалів, вимагати їхньої доробки або рекомендувати до друку.

Рік заснування: 2002
Проблематика:  археологія палеоліту — початку доби бронзи
ISSN (Print):  2519-2043
ISSN (Online): 2519-2051
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 22372-122-72ПР від 29.08.2016
Періодичність: щорічник
Мова видання: українська, англійська
Засновник: Інститут археології НАН України
Головний редактор: Леонід Залізняк (Київ, Україна), доктор історичних наук, професор, завідувач відділу археології кам’яної доби Інституту археології НАН України, професор археології Національного університету «Києво-Могилянська академія»
Відповідальний секретар: Олександр Нездолій (Київ, Україна), молодший науковий співробітник відділу археології кам’яної доби Інституту археології НАН України
Члени редколегії:

Віктор Чабай (Київ, Україна), доктор історичних наук, член-кореспондент НАН України, директор Інституту археології НАН України, завідувач відділу археології Криму та Північно-Західного Причорномор’я Інституту археології НАН України

Франсуа Джінджан (Париж, Франція), професор археології Університету Парижа 1 Пантеон Сорбонна, дійсний член UISPP (Міжнародного союзу доісторичних та ранньоісторичних наук), віце-президент CIPSH (Міжнародної ради філософських та гуманітарних наук UNECO)

Славомир Кадров (Краків, Польща), професор археології Інституту археології та етнології Академії наук Польщі, член Виконавчого комітету UISPP (Міжнародного союзу доісторичних та ранньоісторичних наук)

Олександр Ситник (Львів, Україна), доктор історичних наук, професор, старший науковий співробітник відділу археології Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України

Вадим Степанчук (Київ, Україна), доктор історичних наук, провідний науковий співробітник відділу археології кам’яної доби Інституту археології НАН України

Олександра Кротова (Київ, Україна), доктор історичних наук, старший науковий співробітник відділу археології кам’яної доби Інституту археології НАН України

Малкольм Ліллі (Халл, Великобританія), доктор філософії, професор доісторичної археології, директор дослідницького центру археології болотних місцевостей та вивчення навколишнього середовища Університету міста Халл

Лариса Кулаковська (Київ, Україна), кандидат історичних наук, завідувач відділу «Археологічний музей» Інституту археології НАН України

Віталій Отрощенко (Київ, Україна), доктор історичних наук, професор, завідувач відділу археології енеоліту-бронзової доби Інституту археології НАН України, професор археології Національного університету «Києво-Могилянська академія»

Ігор Сапожников (Одеса, Україна), доктор історичних наук, провідний науковий співробітник відділу археології Криму та Північно-Західного Причорномор’я Інституту археології НАН України

Валерій Манько (Київ, Україна), кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу археології Криму та Північно-Західного Причорномор’я Інституту археології НАН України

Інна Потєхіна (Київ, Україна), кандидат історичних наук, завідувач відділу біоархеології Інституту археології НАН України, доцент Національного університету «Києво-Могилянська академія»

Адреса редакції: проспект Володимира Івасюка (колишній Героїв Сталінграда) 12, Київ–04210, Україна
Телефон: +380 (44) 254 11 82
E-mail:
   

Пам’ятка автора