Журнал «Кам’яна доба України» заснований у 2002 році, до 2016 року існував у вигляді періодичного щорічного видання. Загалом вийшло 16 випусків. Починаючи з 2017 року, періодичність випуску журналу становитиме 4 рази на рік.

Журнал орієнтований на професійних археологів, істориків матеріальної культури, антропологів, етнографів, фахівців з археозоології, палеокліматології. Хронологічні рамки публікацій у журналі — від початку розвитку людства до початку доби бронзи.

Журнал публікує статті українською та англійською мовами, допускається подача статей закордонних авторів французькою, німецькою, іспанською, російською, білоруською, польською та литовською мовами.

Журнал приймає до друку виключно оригінальні авторські роботи (монографії, статті, рецензії на книги, хроніку наукових форумів). Обсяг публікацій у журналі: для статей — до 3 друк. арк., для рецензій — до 1 друк. арк., для хроніки — до 0,5 друк. арк.

Допускається друк монографій обсягом до 30 друк. арк.

Журнал є виданням, яке рецензується та яке виконує наступні правила:
1. Статті проходять технічну перевірку на предмет правильного оформлення у відповідності до «Правил для авторів».
2. Статті, які пройшли технічну перевірку, передаються на рецензію одному або двом рецензентам зі складу редколегії або рекомендованим членами редколегії фахівцям.
3. Редакційна колегія затверджує до друку черговий номер журналу, проводить нараду перед випуском кожного номеру журналу.
4. Рецензенти мають право на відхилення представлених матеріалів, вимагати їх доробки або рекомендувати до друку.
5. Матеріали, подані авторами до редакції, не повертаються.

Рік заснування: 2002
Проблематика:  археологія палеоліту — початку доби бронзи
ISSN (Print):  2519-2043
ISSN (Online): 2519-2051
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 22372-122-72ПР від 29.08.2016
Періодичність: щоквартальник
Мова видання: українська, англійська, французька, німецька, іспанська, російська, білоруська, польська, литовська
Засновник: Інститут археології НАН України
Головний редактор: Леонід Залізняк (Київ, Україна), доктор історичних наук, професор, завідувач відділу археології кам’яної доби Інституту археології НАН України, професор археології Національного університету «Києво-Могилянська академія»
Відповідальний редактор: Валерій Манько (Київ, Україна), кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу археології Криму Інституту археології НАН України
Відповідальний секретар: Сергій Теліженко (Київ, Україна), кандидат історичних наук, науковий співробітник відділу археології Криму Інституту археології НАН України
Члени редколегії:

Франсуа Джінджан (Париж, Франція), професор археології Університету Парижа 1 Пантеон Сорбонна, дійсний член UISPP (Міжнародного союзу доісторичних та ранньоісторичних наук), віце-президент CIPSH (Міжнародної ради філософських та гуманітарних наук UNECO)

Славомір Кадров (Краків, Польща), професор археології Інституту археології та етнології Академії наук Польщі, член Виконавчого комітету UISPP (Міжнародного союзу доісторичних та ранньоісторичних наук)

Лариса Кулаковська, (Київ, Україна), кандидат історичних наук, завідувач відділу «Археологічний музей» Інституту археології НАН України

Олександра Кротова (Київ, Україна), доктор історичних наук, провідний науковий співробітник відділу археології кам’яної доби Інституту археології НАН України

Малькольм Ліллі (Халл, Великобританія), доктор філософії, професор доісторичної археології, директор дослідницького центру археології болотних місцевостей та вивчення навколишнього середовища Університету міста Халл

Гієдре Мотузайте Матузевічуте (Вільнюс, Литва), доктор філософії, викладач департаменту археології Історичного факультету Вільнюського університету та дослідник департаменту археології Інституту історії Литви

Луїс Остербек (Томар, Португалія), професор археології Унівеситету Томару, віце-президент Унівеситету Томару, генеральний секретар UISPP (Міжнародного союзу доісторичних та ранньоісторичних наук), генеральний секретар CIPSH (Міжнародної ради філософських та гуманітарних наук UNECO)

Віталій Отрощенко (Київ, Україна), доктор історичних наук, професор, завідувач відділу археології доби бронзи Інституту археології НАН України, професор археології Національного університету «Києво-Могилянська академія»

Інна Потєхіна, (Київ, Україна), кандидат історичних наук, завідувач відділу біоархеології Інституту археології НАН України, доцент Національного університету «Києво-Могилянська академія»

Стів Розен (Беершеба, Ізраїль), професор археології Університету Негеву Бен-Гуріона, член Археологічної Ради Ізраїля

Ігор Сапожніков (Одеса, Україна), доктор історичних наук, провідний науковий співробітник відділу археології Одещини Інституту археології НАН України

Олександр Ситник (Львів, Україна), доктор історичних наук, завідувач відділу археології Інституту українознавства НАН України

Вадим Степанчук, (Київ, Україна), доктор історичних наук, провідний науковий співробітник відділу кам’яної доби Інституту археології НАН України

Віктор Чабай, (Київ, Україна), доктор історичних наук, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу археології Криму Інституту археології НАН України

Людмила Яковлева (Київ, Україна), кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу археології кам’яної доби Інституту археології НАН України

Адреса редакції: проспект Героїв Сталінграда, 12, 
Київ–04210, Україна
E-mail:
Website: http://stoneageofukraine.com/