Наступною спробою налагодити випуск періодичного видання Всеукраїнського археологічного комітету, після припинення публікації «Коротких звідомлень ВУАКу», був вихід у світ часопису «Хроніка археології та мистецтва» (загальноприйняте сучасне скорочення ХрАМ). Завданням видання було: розміщувати аналітичні та інструктивні матеріали, замітки з питань пам'яткознавства та охорони пам'яток, хроніку діяльності наукових установ, товариств, музеїв, а також рецензії, персоналії та інше.

Редактором (і, очевидно, ініціатором видання) була Валерія Козловська. Всі випуски мали однакову, чітко витриману структуру і насичений зміст. Крім традиційного розділу, в якому публікувалися статті про дослідження, в збірнику були наявні також розділи «Varia», «Робота науково–дослідних установ», «Некрологи», «Критика і бібліографія», «Нові видання».

Окремі замітки були присвячені створенню Археологічного музею Всеукраїнської академії наук, роботі аспірантського семінару в Історичному музеї, створенню археологічних карт України.

Мова всіх випусків — українська. Видання супроводжувалося коротким резюме німецькою мовою до всіх текстів збірника. Видання невелике за форматом і обсягом (ледве ща 100 сторінок).

Всього протягом двох років було видано 3 випуски: числа 1–2 у 1930 році та число 3 у 1931 році.

Були зібрані та підготовлені до друку також 4-й та, частково, 5-й випуски. Однак вони залишилися невиданими, очевидно в зв'язку з тим, що в 1932 році В. Козловська була звільнена з роботи у зв'язку з початком хвилі гонінь на українських вчених.

Підготовлені випуски у вигляді рукописів знаходяться в Фонді ВУАКу в Науковому архіві Інституту археології НАН України.

З друкованими випусками в електронному форматі можна ознайомитись на сайті «Спілки археологів України».