У Інституті археології НАН України засновано науково-методичний міждисциплінарний семінар "Біоархеологія" на базі відділу біоархеології Інституту.

Семінар діє на постійній основі на громадських засадах і є заходом, що включає теоретичні лекції і доповіді учасників та запрошених науковців, а також практичні заняття для студентів, аспірантів й фахівців. Тематика семінару охоплює дисципліни біологічної археології, зокрема фізичну антропологію, археозоологію, археоботаніку, остеоархеологію, археотанатологію тощо.

Про семінар

Періодичність: Заняття та лекції відбуваються в Інституті археології з періодичністю один раз на тиждень. Раз на місяць передбачається проведення теоретичної лекції за тематикою семінару.

Програма лекцій, занять та заходів буде розміщена на сторінці семінару.

Завданнями семінару є: підготовка молодих кадрів, поширення класичних та розвиток нових міждисциплінарних методик, обмін досвідом та ідеями між науковцями різних галузей науки та різних поколінь, інтенсифікація і розширення можливостей палеоекологічних, палеоантропологічних, палеопатологічних, палеоботанічних та новітніх інформаційних підходів до комплексних досліджень давньої історії. Одним із завдань семінару є участь співробітників та учасників семінару у підготовці, розробці та виконанні міжнародних та всеукраїнських наукових проектів.

1

Основні напрями роботи семінару:
• Археотанатологія. Первинний аналіз поховального контексту. Тафономія. Постпоховальне середовище та вплив природних та антропогенних факторів на збереженість антропологічного матеріалу.
• Біологія кісткової тканини. Анатомія опорно-рухової системи.
• Кремації. Методики та можливості дослідження спалених решток людей та тварин.
• Диференціація кісткових решток людини та тварини. Методики палеоантропології та палеозоології.
• Визначення статі та віку людини. Палеодемографічні реконструкції.
• Класичні методики палеоантропології – краніометрія і краніоскопія, статистична обробка даних та можливості реконструкції етнічного складу населення.
• Остеометрія та остеоскопія. Методики виміру та дослідження кісток посткраніального скелету з метою реконструкції фізичного типу, професійної та побутової діяльності давньої та історичної людини.
• Методики та можливості палеопатологічних реконструкцій.
• Хвороби в історії.
• Палеодієти. Класичні та новітні методики дослідження.
• Палеоекологія. Давня людина в екологічному контексті. Взаємодія людини та природного середовища у минулому.
• Археогенетика, палеопротеоміка, ізотопний аналіз та інші біохімічні та біофізичні методи в антропології та біоархеології.
• Можливе також поповнення та розширення тематики (в рамках дисципліни).

У рамках семінару передбачається проведення сезонних антропологічних шкіл, короткотривалих тематичних семінарів, воркшопів.

Організаційний комітет семінару:
Олександра Козак (к.і.н., с.н.с. відділу біоархеології ІА НАН України) – керівник семінару;
Інна Потєхіна (к.і.н., с.н.с. зав. відділом біоархеології ІА НАН України);
Тетяна Слободян (к.і.н., н.с., вчений секретар відділу біоархеології ІА НАН України).

Інформацію підготувала:
Учений секретар Інституту археології к.і.н. Ольга Манігда