17-20 жовтня 2019 року в місті Бузеу (Румунія) відбувся черговий науковий колоквіум з поховальної археології "Бронзова та залізна доба Євразії: Ритуали і поховальне начиння як можливі маркери соціальної ідентифікації померлих" (18th Internationall Colloquim of Funerary Archaeology "Bronze and Iron Ages in Eurasia: Rituals and Graves Goods as Possible Markers of the Social Identity of the Dead").

Організаторами цього наукового форуму стали Інтернаціональна Рада пре-історичних та прото-історичних наук (International Union for Prehistoric and Protohistoric Sciences – UISPP), Інститут археології "Василє Пирван" (Бухарест), Міська Рада Бузеу і Музей повіту Бузеу (Buzău Сounty Museum), де й проходив колоквіум.

Romania 1029.1

У його роботі взяли участь 29 фахівців з Румунії, Молдови, України, Сербії, Російської Федерації, Болгарії. Наукова програма конференції виконувалась протягом трьох днів, з 17 по 19 жовтня. Загалом було заслухано 23 наукові доповіді, присвячені різним аспектам вивчення поховальних пам’яток доби бронзового та раннього залізного віків на теренах Євразії.

Romania 1029.2

Українську делегацію складали співробітники відділу археології раннього залізного віку – д.і.н., професор С. А. Скорий (On the Interpretation of the Graves of Аrmored Scythian Warriors on the South of Eastern Europe), д.і.н., провідний науковий співробітник О. В. Симоненко (The Late Scythians and Satmatians: Allies or Vanquisted?), к.і.н., науковий співробітник О. С. Дзнеладзе (The Tomb of Noble Girl on the Chervony Mayak Burial Ground).

Romania 1029.3

Більшість доповідей (в тому числі українських фахівців) викликали жвавий інтерес та обговорення.

Romania 1029.4

Слід підкреслити, що організатори подбали про культурну програму колоквіуму. Учасники ознайомилися з археологічними та етнографічними колекціями музею в Бузеу, зібраннями творів мистецтва, в тому числі ікон, скульптури тощо. Крім цього, було проведено екскурсію містом, яке має низку цікавих пам’яток архітектури та чудовий парк.

В процесі роботи колоквіуму представника Інституту археології д.і.н. О.В. Симоненка було обрано до координаційного органу UISPP – 30-ї Комісії (Commission 30: Mortuary Practices in Prehistory and Protohistory).

Українська делегація висловлює щиру подяку організаторам наукового форуму – президенту 30-ї Комісії UISPP професору Валеріу Сирбу, директору Музею повіту Бузеу д-ру Даніелю Костаче, голові Археологічного департаменту повіту Бузеу д-ру Себастьяну Матею, завдяки яким колоквіум було проведено на високому науковому рівні, у теплій, дружній атмосфері.

С. А. Скорий, О. В. Симоненко, О. С. Дзнеладзе