З 29 по 31 жовтня 2019 р. в Плісці (Болгарія) відбулася наукова конференція „The Pliska Phenomenon and early medieval archaeology in Central and South-eastern Europe: 120 years after the excavations by Uspensky and Shkorpil / Феноменът Плиска и археологията на ранното средновековие в Централна и Югоизточна Европа, 120 години след разкопките на Успенски и Шкорпил“.

Програма

Конференцію присвячено 120-й річниці початку археологічних розкопок Пліски, 160-й річниці від народження Карела Шкорпила (першого дослідника Пліски), 150-й річниці Болгарської академії наук та 45-й річниці створення Філіалу Національного археологічного інституту з музеєм в Шумені (Болгарська академія наук). Конференція також пов'язана з міжнародним дослідницьки проектом "The Eastern European Steppe and the Lower Danube in the VIth - XIth сenturies (transfers of peoples, ideas, technologies) / Східноєвропейський степ і Нижній Дунай у VI – XI ст. (трансфери народів, ідей, технологій)", що виконується спільно інститутом археології НАН України та Національного археологічного інституту з музеєм БАН.

В роботі конференції взяли участь наукові співробітники Інституту археології НАН України з наступними доповідями:

Вячеслав Баранов, Андрій Скиба. Археологические исследования Пастырского городища в 2017 -2018 гг. (предварительные итоги)

Oleksii Komar. Leaf-shaped openwork pendants from Dunube basin as ethnic and cultural marker

Natalia Khamaiko. Problems of search for common artistic sources of jewelry styles of South Rus’ and Bulgaria of the 10th century

Pliska 1

Pliska 2

Pliska 3

Pliska 4

Pliska 5

Pliska 6

Pliska 7

Pliska 8

Pliska 11