В давньому місті Путивлі, на Сумщині, 07—10 жовтня 2020 р. відбулася конференція, яка була присвячена 100-річному ювілею з дня народження видатного скіфознавця, доктора історичних наук В. А. Іллінської.

Археологічний форум проходив у краєзнавчому музеї Державного історико-культурного заповідника в м. Путивлі. Його співорганізаторами виступили Інститут археології НАН України та означений заповідник.

Вибір місця проведення меморіальної конференції не є випадковим: поблизу Путивля молода дослідниця В. А. Іллінська рівно 70 років тому провела археологічні розкопки на Ширяєвському городищі скіфської доби. До того ж, це укріпленне поселення протягом вже 4 років вивчається спільною експедицією Інституту археології НАН України та Державного історико-культурного заповідника в м. Путивлі (керівник — к. і. н., с. н. с. Відділу археологіїї раннього залізного віку Інституту археологіїї НАН України Д. В. Каравайко).

У роботі конференціїї взяли участь кілька десятків науковців із різних інституцій України (Київ, Харків, Суми, Котельва та інші), зокрема, Інституту археології НАН України, Музею історичних коштовностей України (філія НМІУ), Київського національного університету культури і мистецтв, Національного університету академії „Києво-Могилянська академія”, Інституту філософії ім. Г. Сковороди, Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, Історико-культурного заповідника „Більськ” тощо.

Окрім ювілейної доповіді (С. А. Скорий), яка була присвячена науковому та життєвому шляху В. А. Іллінської, була заслухана низка доповідей, що торкалися різноманітних та важливих питань археології раннього залізного віку, в тому числі старожитностей Сумщини. Йдеться про виступи Д. В. Каравайка, Д. С. Гречка, Є. О. Величко — Ю. Б. Полідовича, В. І. Клочко, Л. С. Клочко, І. Б. Шрамко, С. А. Заднікова, С. А. Скорого — Р. В. Зимовця — В. М. Окатенко, О. Ліфантій, К. Ю. Пеляшенко, О. В. Короті — Є. М. Осадчого.

Слід особливо підкреслити, що до початку конференції були видані тези доповідей у вигляді збірки досить привабливого вигляду. Це стало можливим завдяки фінансовій пдтримці ДП „НДЦ ОАСУ” та технічної й інформаційної підтримки ВГО „Спілка археологів України”.

Вельми цікавою стала культурна програма конференціїї. Науковці мали нагоду ознайомитися не тільки з дуже привабливою експозицією краєзнавчого музею, історичними місцями Путивля, а й побувати в декількох чудових філіалах заповіднику: Музею горюнської культури в селі Нова Слобода, Спадщанському лісі, де знаходиться партизанськй заповідник, який пов’язаний з діяльністю С. А. Ковпака. Залишило дуже позитивне враження і знайомство с Мовчанським жіночим монастирем, що вражає красою архітектури та чудовими квітами.

Слід підкреслити, що в досить тривалу підготовку цієї мемориальної конференції зробили чималий внесок як спеціалисти Відділу археології раннього залізного віку Інституту археології НАН України (Д. В. Каравайко, Д. С. Гречко, О. О. Крютченко), так і представники колективу „Державного історико-культурного заповідника у м. Путивлі” на чолі з його директором С. В. Тупиком, серед яких, перш за все, слід назвати Качуру О. В., с. н. с. Відділу пам’яткоохоронної роботи та археології.

Участники конференціїї дуже вдячні співробітникам заповідника за прекрасно організовану роботу конференції та щирий, сердешний прийом.

Скорий С. А., Каравайко Д. В., Гречко Д. С.

 

Konfer 2

Фото 2. Відкриття конференції в Краєзнавчому музеї

Konfer 3

Фото 3. В музеї горюнської культури, с. Нова Слобода